Štampa

 

Softver za evidenciju radnog vremena smo razvili kako bi korisnicima omogućili da smanje administraciju uz povećanje efikasnosti.

Naš sistem beleži kada zaposleni dolaze i odlaze s posla, kao i odeljenje u kojem rade. Omogućava praćenje pauze, privatne ili poslovne izlaske. Pored praćenja Vaših zaposlenih kada rade, treba da pratite vreme i kada nisu na radnom mestu. Neke organizacije vode detaljnu evidenciju kada zaposleni kasni na posao ili dok je na bolovanju. Sistem za evidenciju radnog vremena pruža mnoge pogodnosti velikim, malim preduzećima kao i organizacijama. Omogućava poslodavcu potpunu kontrolu nad radnim satima svojih zaposlenih. Sistem pomaže u kontroli troškova prekovremenog rada. Ručno unošenje podataka za evidenciju je iskorenjeno u potpunosti kao i osoblje potrebno da ih održava.

Radnici se evidentiraju sa posebnim ID beskontaktnim karticama prislanjanjem kartica na terminal za evidenciju. Terminal za evidenciju je prenosivi uređaj koji omogućava evidenciju radnika sa ID karticama. ID kartice tipa NFC RFID 13.56MHz su jedinstvene i ne mogu se umnožavati pošto u sebi imaju upisan serijski broj koji se ne može menjati. Po prinošenju kartice, terminal za evidenciju pita korisnika koja je svrha evidencije (na primer ulaz ili izlaz) i zatim evidentira radnika. Uređaj ima ugrađene glasovne poruke kojima je moguće napraviti obaveštenje za specifičnog radnika. Uređaj po prinošenju kartice izgovara sintetizovanim glasom ime i prezime nosioca kartice što smanjuje verovatnoću da se radnik evidentira sa karticom koja mu ne pripada ili sa više od jedne kartice pošto će lice nadležno za evidenciju moći da se uveri da se radnik evidentira baš sa svojom, a ne tuđom karticom kao i da se evidentira samo jedan put. Po evidentiranju radnika terminal za evidenciju prenosi podatke u centralizovanu bazu podataka. U slučaju da terminal za evidenciju nema internet pristup, podaci će se čuvati na njemu sve dok se konekcija ponovo ne ostvari. 

Detaljnije o Alfaevid sistemu

Zašto izabrati nas?

Naša vizija je da postanemo regionalni lider u prodaji računara i softvera. Od prvog dana smo vođeni principom da samo sa odličnim kvalitetom proizvoda i usluga, se možemo pobošljati i biti ispred konkurencije. Želimo da svi naši klijenti budu jako zadovoljni robom i uslugama koje pruža Alfasoft. Što se tiče raznovrsnosti naših klijenata i našim individualnim pristupom svakom od njih, napravili smo armiju zadovoljnih klijenata koji su naša najbolja preporuka.
Naši korisnici moraju imati softver koji odgovara njihovim potrebama, što će podržati razvoj poslovnih sistema. Pojedinačna ili grupna edukacija naših klijenata, kao i brza i profesionalna podrška razlikuje naš način poslovanja od konkurencije.