Osnovni kurs računara

Kurs je namenjen početnicima koji žele da steknu osnovna znanja u radu na računaru.Uz rad na praktičnim primerima polaznici kursa će naučiti da obavljaju osnovne operacije u Windows operativnom sistemu koje se odnose na organizovanje podataka, da koriste računar za uređenje teksta pomoću programa MS Word,da uspešno rade u programu MS Excel i steći će osnovna znanja o Internetu i upotrebi elektronske pošte.

Osnove Windows operativnog sistema
- Računar i njegovi periferni uređaji; rad sa mišem, tastaturom, CD jedinicom)
- Osnove rada sa prozorima, menijima, ikonama i dijalozima
- Pokretanje programa i prestanak rada sa programima

Rad sa datotekama i direktorijumima
- Pojam datoteke i direktorijuma
- Rad sa Windows Explorer-om, upoznavanje sa radnim okruženjem
- Osnovne operacije sa datotekama i direktorijumima (pravljenje novih, selektovanje,
preimenovanje, snimanje, brisanje, kopiranje)

Uređenje teksta uz pomoć kompjutera
- Pokretanje programa MS Word, upoznavanje radnog okruženja i njegovo podešavanje
- Pravljenje novih dokumenata, snimanje dokumenata, otvaranje postojećih dokumenata
- Podešavanje parametara stranica u dokumentima (veličina i orijentacija papira, margine)
- Unos teksta (kucanje teksta, popravljanje grešaka u kucanju, kretanje kroz tekst), rad sa višejezičkom podrškom
- Formatiranje teksta
- Nabrajanja u tekstu
- Priprema dokumenata za štampanje i štampanje

Rad sa programom MS Excel
- Uvod u Excel, čuvanje i otvaranje fajlova, navigacija, unos i izmene podataka, premeštanje ćelija,
automatsko popunjavanje i liste, operacija nad ćelijama, redovima i kolonama
- Formatiranje ćelija, kolona, redova i radnih lista
- Rad sa formulama: unos formula, ispunjavanje formula, SUM, AVERAGE, MIN, MAX, COUNT, alati za rad sa formulama

Osnovno korišćenje Internet-a
- Pokretanje programa Internet Explorer, upoznavanje radnog okruženja i njegovo podešavanje
- Rad sa pretraživačima, kretanje po Internetu, dolazak do traženih podataka

Korišćenje elektronske pošte
- Rad sa programima MS OutlookExpress i MS Outlook
- Osnove korišćenja elektronske pošte (e-mail)

KAO DOKAZ O USPEŠNO ZAVRŠENOM KURSU DOBIJATE SERTIFIKAT!!!

Pored osnovnog kursa organizuju se i napredni kursevi rada na računaru.
Kod nas možete steći međunarodno priznate ECDL sertifikate.