Sharepoint server

U prilici smo da Vam ponudimo postavku i održavanje Microsoft SharePoint Servera u Vašoj firmi. Radi se o vrlo popularnom Microsoft proizvodu koji je trenutno četvrti najprodavaniji proizvod Microsoft-a posle Windows-a, Office-a i SQL Servera. Spada u kategoriju information worker solutions aplikacija koje su namenjene svim osobama u jednoj organizaciji koje su zadužene da unose podatke, obrađuju ih, od podataka prave informacije, i na osnovu informacija donose odluke. Vrlo je zanimljiva izjava Stiva Balmera, direktora Microsoft-a: "SharePoint je Facebook za preduzeća!". Mnogi IT analitičari SharePoint nazivaju operativnim sistemom za preduzeća pošto je SharePoint postao osnova komunikacije i razmene podataka i sadržaja između zaposlenih. U SharePoint je moguće smestiti svo korporativno znanje firme i zaposleni imaju mogućnost da sve informacije do kojih dolaze smeštaju u SharePoint i to bez obzira na vrstu znanja ili informacije. Suština je da se informacije nakon toga jednostavno  pronalaze i koriste. Skladištenim informacijama se može upravljati potpuno ili delimično automatizovano.
Upravljanje sadržajem je osnovna funkcionalnost koju je SharePoint pružao u svojoj prvoj verziji. Pojam sadržaj obuhvata dokumente organizovane u biblioteke ili zapise organizovane u liste. Sadržaj može biti i tekst na nekoj SharePoint web stranici. Sadržaj je sve što se nalazi smešteno u SharePointu. Saradnja na izradi dokumenata je osnovna ideja SharePointa: da više ljudi radi na jednom dokumentu. Razne verzije dokumenta se čuvaju i arhiviraju, kreiraju se radne i zvanične verzije.Poznato je ko je šta radio, kada, i zna se koja je poslednja verzija nekog dokumenta. Slanje jednog dokumenta mailom je nepotrebno. Nadogradnjom ove ideje došlo se do uvođenja workflow-a, koji su osnov koncepta odobravanja i verifikacije sadržaja.
Sajt je osnovna jedinica SharePointa. U njima se nalazi sav sadržaj. Sajtovi su hijerarhijski organizovani, pa sajtovi sadrže podsajtove. Unutar sajta sadržaj je predstavljen u delovima (webpart) koji prikazuju određene vrste sadržaja. Tako postoje delovi koji prikazuju dokumente ili liste, delovi za prikaz fotografija, delovi za integraciju sa drugim aplikacijama koje su u upotrebi unutar firme, na primer sa AlfaSoft Biznis-om.
Sadržaj koji je smešten u SharePoint sajtovima je raznolik. Neke podatke možemo organizovati tako da ih na jednostavnan način pronalazimo, filtriramo i dalje upotrebljavamo.  Druge podatke, koji su smešteni, na primer u Word dokumentima, ne možemo predstaviti u struktuiranoj formi. U SharePoint je ugrađen mehanizam za pretragu koji omogućava pretragu i ovakvih, nestruktuiranih podataka.
SharePoint poseduje određene Business Intelligence mogućnosti koje omogućavaju da se struktuirani podaci prikažu vizuelno. Na ovaj način olakšano je svim zaposlenima, da u što kraćem roku donesu ispravne odluke.
SharePoint nudi neke aspekte društvenih mreža, kao što su diskusije i blogovi, tagovanje i "lajkovanje" sadržaja  koji zaposlenima pomažu u analiziranju, kategorizaciji i rangiranju sadržaja.
Osnovna prednost u odnosu na druge sisteme je u jednostavnosti i integraciji. SharePoint web okruženje je jednostavno: dodaju se novi dokumenti, usklađuju verzije, automatski šalju dokumenti na odobrenje. Posebno je važna integracija Office alata u SharePoint. Tekst se može direktno iz Worda snimiti u SharePoint sajt. Moguća je sinhronizacija Outlook kontakata, zadataka i kalendara.
Ono u čemu je SharePoint daleko ispred konkurencije je koncept prava pristupa. Administracija korisnicima i grupama kao i ovlašćenjima na nivou celog portala, sajta, biblioteka ili dokumenta je centralizovana. Share Point je u potpunosti integrisan u sistem bezbednosti Windows servera.