JANUAR

-JP VODOVOD RUMA
Sistem za upravljanje dokumentacijom zasnovan na Microsoft Sharepoint serveru

-DJKP POLET PLANDIŠTE
Internet prezentacija sa sistemom za upravljanje sadržajem

-RUDNAP AGRAR
Proširenje funkcionalnosti softverskom paketu Alfa Hladnjača

FEBRUAR

-ALEKSANDRIJA  PETROL
POS software sa specifičnostima rada benzinske pumpe, agencijsko knjigovodstvo

-ĐUKIĆ AGRAR
AlfaSoft Zadruge

-THINKOLOGIES
Projektovanje računarske mreže

 

MART

-GOLD IMPEX ŠABAC
Integrisani informacioni sistem AlfasoftBiznis

-SRPSKA ČITAONICA U IRIGU
Program za obračun zarada

-DOM ZDRAVLJA RUMA
Informacioni sistem laboratorije u Platičevu

APRIL


-DOM ZDRAVLJA RUMA
Novi Windows server Microsoft SQL Server bazom podataka za apoteku

-iCARGO
Integrisani informacioni sistem AlfasoftBiznis - transport

MAJ


-SREMSKA POLJA
AlfaSoft Zadruge

-TURINKA
AlfaSoft Zadruge

-PIONIR SRBOBRAN
AlfaSoft Zadruge

JUN


-DOM ZDRAVLJA RUMA
AlfaApoteka – POS program za glavnu apoteku

-DONERRA
AlfaSoft Vaga, Radni nalozi

-ZLATNO ZRNO
AlfaSoft Zadruge

JUL


-DOM ZDRAVLJA PEĆINCI
Elektronski karton, Elektronsko fakturisanje,AlfaRecept

-PDM AGROFRUIT
Integrisani informacioni sistem AlfasoftBiznis, PDA aplikacija za hladnjaču

 

AVGUST


-DAK KOMERC
AlfaSoft Vaga sa programom za magacinsko poslovanje na PDA uređaju

-ZZ ŽARKOVAC
AlfaSoft Zadruge

 

SEPTEMBAR


-KOLONIJA 68
AlfaSoft Zadruge

-CITRIN
Integrisani informacioni sistem AlfasoftBiznis, PDA aplikacija za magacinsko poslovanje

-DOM ZDRAVLJA PEĆINCI
AlfaApoteka – POS program za apoteku

-ŽITOPRERADA
Integrisani informacioni sistem AlfasoftBiznis, AlfaSoft Zadruge

OKTOBAR


-AVAKS KNJIGOVODSTVENA AGENCIJA
Agencijsko knjigovodstvo – proširenje funkcionalnosti

-DOM ZDRAVLJA PEĆINCI - Apoteka Kupinovo i Šimanovci
AlfaApoteka – POS program za apoteku

 

 

 

 

NOVEMBAR


-DOM ZDRAVLJA PEĆINCI
Program za laboratoriju

-OPŠTINSKA UPRAVA PEĆINCI
Finansijsko knjigovodstvo sa analitikom osnovnih sredstava, PDA aplikacija Popis OS

 

 

 

 

DECEMBAR


-KROMA
Desktop I PDA aplikacija za magacinsko poslovanje

-KAURIN KOMERC
Integrisani informacioni sistem AlfasoftBiznis sa modulom za analitiku kooperanata

-TIM IZOLIRKA
PDA Popis OS

-TRGOCENTAR 94 Ruma
Finansijsko knjigovodstvo

-AGRIROMAGNA
AlfaSoft Vaga