Firma "ALFASOFT" ima tu čast da se može pohvaliti mnogobrojnim i što je još važnije zadovoljnim korisnicima naših usluga. Naši programski paketi uspešno se koriste u preko sto većih i manjih preduzeća na teritoriji Srema,a i šire. Uz dužno poštovanje prema svima naveli bi smo samo neke od njih:

Opštinske uprave
 • SO Ruma
 • SO Irig
 • SO Pećinci

 • SO Vrbas
 • SO Šid
 • SO Kula
 • Javna preduzeća
 • JP "Komunalac" Irig
 • JP "Komunalac" Ruma
 • JP "Stambeno"Ruma
 • JP "Plan" Ruma
 • JP "InGas" Inđija
 • "Vodovod " Šid
 • JP "Gas" Ruma
 • JP "Srem gas" Sr. Mitrivica
 • JP "Vodovod" Ruma
 • JP "Građevinsko zemljište" Ruma
 • JP "Vodovod" Inđija
 • Privreda
 • "Karin Komerc" Novi Sad
 • I-Cargo Sremska Mitrovica
 • Donerra Ruma
 • "Rumaguma Galaxy" Ruma
 • Rumatrans a.d. Ruma
 • Rudnap Agrar d.o.o. Beograd
 • Vlabons Group Novi Sad
 • Tim Izolirka Šid
 • PDM Agro-Fruit d.o.o. Beograd
 • MBJ transport Inđija
 • Fabrika koža "Ruma" a.d.
 • DIP "Sava" Hrtkovci"
 • "Fadap" Vrdnik
 • Iva-Farm Valjevo
 • Industrija mesa "Giconi" Valjevo
 • Poljopromet Ruma
 • Grafam promet Ruma
 • "Simtrans" Pećinci
 • "Media komerc" Ruma
 • "Agro market" Žarkovac
 • DDOR Novi Sad - filijala Ruma
 • "Vojvođanka" Ruma
 • "Melody" Ruma
 • "Menina" Ruma
 • "Frigo Žika" Ruma
 • "Sokak" Ruma
 • "Srma" Šabac
 • Pekara "Kostić" Ruma
 • "VodoTerma" Ruma
 • "Bimax" Koceljeva
 • "Delco" Ruma
 • "Karavan" Bogatić
 • "Nova Budućnost" Žarkovac
 • "Rubis" Ruma
 • "LPTrade" Ruma
 • "Dogana" Šid
 • "Trač" Platičevo
 • "Laki" Koceljeva
 • "TPR" Koceljeva
 • "Sus farma" Zrenjanin
 • "Jerković DOO " Žarkovac
 • "Graming DOO " Sr. Mitrovica
 • "TR Classic " Šid
 • "Anđelić internacional " Voganj
 • "Klas" Grgurevci
 • "TR Anaro " Sr. Mitrovica
 • "Ingrap graditelj " Ruma
 • "MLD transport " Ruma
 • "TR Spomenar " Platičevo
 • "NS koncept " Novi Sad
 • "ABS plus" Nikšić, Crna Gora
 • "Elit Lux" Ruma
 • "Banja Termal" Vrdnik
 • "NovaGuma" Ruma
 • "Mlintest" Šid
 • "Rumaplast" a.d. Ruma
 • "Maraton" Mačvanska Mitrovica
 • "VTH" Sr. Mitrovica
 • "Srem put" a.d.Ruma
 • "Entes" Vrdnik
 • "Keser"
 • "Larico" Ruma
 • DOO "Dragan" Batan Ruma
 • "Tomi box" Ruma
 • "Zrno Srem kop" Ruma
 • "Rapid" Ruma
 • "Opeka" Ruma
 • "Korzo" Ruma
 • "Fruška gora" Ruma
 • "Maxi butik" Sr. Mitrovica
 • "Spektrum" Sr. Mitrovica
 • Gnjatović Mihajlo Ruma
 • Omladinska zadruga "Brigadir" Ruma
 • "RBS" Ruma
 • "Agrorust" Ruma
 • "Poslovnost" Ruma
 • "Meteor" Šimanovci
 • "Metalurgija" Ruma
 • "Tamaris" Ruma
 • "Jugometal" Valjevo
 • "Milutinović" Salaš Noćajski
 • "Obrenović" DOO Valjevo
 • "Pemistil" Koceljeva
 • "Militest" Šid
 • "IC Mikan" Hrtkovci
 • "BiroTehnika" Novi Sad
 • "Minas" Koceljeva
 • "Super protein" Zrenjanin
 • "Prekon" Zrenjanin
 • "Recyco system" Šabac
 • "Kluz"Ruma
 • "Ugled" Šabac
 • "Poljoplod" Šid
 • "Brod promet " Hrtkovci
 • "Libertas" Sr. Mitrovica
 • "Dag-co" Ruma
 • "Boromes" Ruma
 • "Keramika kamen " Inđija
 • "Magna vita " Novi Sad
 • "Srem mil " Sr. Mitrovica
 • "Sremska mlekara " Sr. Mitrovica
 • Izo Ekomont" Obrenovac
 • "ElektroTerm" Ruma
 • "Frueko" Novi Sad
 • Zemljoradničke zadruge
 • ZZ "Fruška gora" Irig
 • ZZ Jazak
 • ZZ Šimanovci
 • ZZ Buđanovci
 • ZZ "Beška Agrar" Beška


 • ZZ Platičevo
 • ZZ "Progres" Mali Radinci
 • ZZ Ruma
 • ZZ "Kraljevci" Kraljevci
 • Škole
 • SPPŠ "Stevan Petrović Brile" Ruma
 • STŠ "Milenko Brzak - Uča" Ruma
 • SŠ "Branko Radičević" Ruma
 • Gimnazija "Stevan Puzić" Ruma
 • OŠ "Zmaj Jova Jovanović" Ruma
 • OŠ "Ivo Lola Ribar" Ruma
 • OŠ "Dušan Jerković" Ruma
 • OŠ "Veljko Dugošević" Ruma
 • OŠ Platičevo
 • STŠ "Nikola Tesla" Sr. Mitorvica
 • Gimnazija „Ivo Lola Ribar“ Sr.Mitrovica
 • OŠ Putinci
 • OŠ Nikinci
 • OŠ Buđanovci
 • OŠ Grabovci
 • OŠ Vrdnik
 • OŠ Čortanovci
 • "Poletarac" Ruma
 • Muzička škola Ruma
 • SŠ "Radivoj Popović" Sr. Mitrovica
 • Viša Pedagoška škola Sr. Mitrovica
 • Ustanove
 • Dom zdravlja Ruma
 • Dom zdravlja Pećinci
 • Crveni krst Ruma
 • Sportski centar Ruma
 • Savez sportova Ruma
 • Kulturni centar
 • Radio "Srem" Ruma

 • Veterinarska stanica Ruma
 • Poljoprovredna stanica Ruma
 • Muzej Ruma
 • Gradska biblioteka Ruma
 • Centar za socijalni rad Ruma
 • Savate box klub" Ruma
 • Agencije
 • Agencija "Terminal konto" Ruma
 • Agencija Sviračević Ruma
 • Agencija "MK" Ana Mitrović Ruma
 • Agencija "Ekonomski Biro"Ruma
 • Agencija "Dvemsi" Ruma
 • Agencija "Tijana" Kačavenda Ruma
 • Agencija "Finex" Šabac
 • Agencija 2005 Šabac
 • Agencija "Queen office" Šabac
 • Agencija "Lider Pro"Ruma
 • Agencija "Jasna Zurlas" Ruma
 • Agencija "Duško Dragišić" Ruma
 • Agencija "Uniprogres" Ruma
 • Agencija "Katarina Bogdanović" Kraljevci
 • Agencija "Saldo" Ruma
 • Agencija "Belting" Irig
 • Agencija "GIM" Valjevo
 • Agencija "Gold impex" Šabac
 • Agencija "8. maj " Šabac
 • Agencija "Standard" Hrtkovci
 • Agencija za promet nekretnina
 • "Prostor" Ruma 022 472-095, 064-5-12-13-14
 • Sudovi
 • Opštinski sud Valjevo
 • Opštinski sud Sr. Mitrovica
 • Opštinski sud Šid
 • Apoteke
 • "Iva" Vrdnik
 • "Viva Farm" Ruma
 • "LanaFarm" Ruma
 • Poljoprivredna apoteka "Staroselo" Pećinci
 •