AlfaSoft Biznis – Integrisani informacioni sistem

AlfaSoft-ov proizvod  „AlfaSoft-Biznis" je kreiran i razvijen kao softver za praćenje poslovanja trgovinskih i proizvodnih preduzeća.

AlfaSoft Biznis obuhvata poslovanje: nabavke, prodaje, magacina, knjigovodstva i finansija, zarada, kadrovske službe, proizvodnje, službe održavanja, itd. Omogućava praćenje svih resursa preduzeća, proizvodnje i rezultata celokupnog poslovanja.

AlfaSoft Biznis pruža mogućnost povezivanja udaljenih lokacija u jedinstveni informacioni sistem. Rad izdvojenih poslovnih objekata ograničen je samo komunikacionom infrastrukturom koja je na  raspolaganju.

Neki od korisnika su:  Karin Komerc Novi Sad, TIM Izolirka Šid, Plamen Inđija,  Vulkan Niš, FM Company Novi Sad, Ruma Guma,AutoKomerc S Šabac, Plamen Bijeljina, Ratar Šid ...

Osnovne prednosti AlfaSoft Biznis-a su:
•    efikasna i funkcionalno povezana aplikacija, koja svojim konforom i tehničkom naprednošću omogućava da se vreme i energija troše na produktivnije poslove od samog unosa podataka
•    aplikacija je razvijena tako da može da prati razvoj vašeg poslovnog sistema i da se prilagođava Vašim potrebama
•    postoji samo jedno mesto unosa podataka čime se smanjuje mogućnost pojave  grešaka
•    strogo definisana prava pristupa podacima od strane korisnika
•    visok stepen automatizacije poslovanja
•    veliki broj raznovrsnih izveštaja sa mogućnošću eksporta izveštaja u Excel ili PDF
•    povezivanje sa uređajima koji upravljaju proizvodnjom
•    povezivanje sa kolskim vagama
•    povezivanje maloprodajnih objekata sa fiskalnim štampačima
•    povezivanje i integracija analitike potrošača za javna preduzeća
•    proizvoljno veliki broj magacina direktno povezanih sa službama nabavke i prodaje
•    mogućnost preuzimanja izvoda u elektronskom obliku itd...

Preuzmite opis programskog rešenja u PDF formatu