ADMINISTRACIJA RAČUNARSKIH SISTEMA
- svrha i opis poslova administracije sistema –


UVOD U ADMINISTRACIJU SISTEMA

Sistemska administracija je polje rada u kojem neko upravlja jednim ili više sistema, bilo da se radi o softveru, hardveru, serveru ili radnim stanicama. Njen cilj je obezbeđivanje da sistem radi efikasno i efektivno.

OPIS POSLOVA VEZANIH ZA ADMINISTRACIJU SISTEMA

Administraciju sistema obavljaju stručnjaci za informacione tehnologije. Njihov posao je da obezbede funkcionalnost svih računarskih sistema i servisa (npr. Internet, E-mail). Sistem administrator, ili administrator kraće, je osoba odgovorna za upravljanje i održavanje računarskih sistema i mreže za organizaciju ili unutar nje.  Dužnosti administratora sistema su širokog spektra i variraju od organizacije do organizacije. Administratori su obično zaduženi za instaliranje, podršku i održavanje servera i drugih računarskih sistema, kao i planiranje i reagovanje na prekide rada i druge probleme.  Ostale dužnosti mogu uključiti upravljanje projektima, nadzor i obuku korisnika i pomoć u rešavanju problema u svakodnevnom radu korisnika. Uobičajena je pojava da administratori sistema i analitičari sistema rade  na razvoju računarskih procesa kako bi se stvorili operacioni i razvojni sistemi. Ovo se radi da se obezbede maksimalna pouzdanost i dostupnost kritičnih sistema opštim korisnicima koji obavljaju procese unutar ogranizacije.

POVEZANA POLJA ADMINISTRACIJE SISTEMA

Mnoge veće organizacije poslove vezane za administraciju sistema dele na više administratora sistema te stoga možemo imati dodatne administratore :
•   Administrator baze podataka (DBA) koji održava sistem baze podataka i odgovoran je za integritet podataka i efikasnost i performanse sistema.
•   Administrator mreže održava mrežnu infrastrukturu, aktivnu i pasivnu mrežnu opremu, i dijagnostikuje probleme vezane za njih ili računarske sisteme povezane na mrežu.
•   Administrator sigurnosti sistema je specijalista za bezbednost mreže i računara zadužen za administraciju sigurnosnih sistema kao što su zaštitni zidovi ili antivirusni softver i konsultovanje u pogledu sigurnosnih mera.
•   Osoblje tehničke podrške reaguje na probleme pojedinih korisnika sa računarskim sistemima, daje uputstva, obuku i dijagnostikuje i rešava proste probleme.

DUŽNOSTI SISTEM ADMINISTRATORA

Dužnosti i odgovornosti sistem administratora obično uključuju:
•    Svakodnevne provere sistema (serveri, radne stanice, mreža) kroz dnevnike servera.
•    Pravljenje rezervnih kopija podataka.
•    Primena ažuriranja operativnog sistema i promene konfiguracije.
•    Instaliranje i konfigurisanje novog hardvera.
•    Dodavanje, brisanje, kreiranje, menjanje korisničkih naloga i resetovanje lozinki.
•    Odgovaranje na tehnička pitanja.
•    Dokumentovanje konfiguracije računarskih sistema i mreže.
•    Rešavanje i prijavljivanje problema.
•    Podešavanje performansi sistema.
•    Održavanje mreže u radnom stanju.
•    Uvođenje novih tehnologija.
Ukoliko se radi o većim organizacijama neki od ovih zadataka mogu se podeliti na više administratora sistema ili dodeliti drugim radnim organizacijama a ako se radi o manjim organizacijama administratori sisteme preuzimaju uloge iz drugih polja kao što su:
•    Administracija baza podataka
•    Administracija mreža
•    Administracija sigurnosti

U određenim slučajevima administrativni zadaci se u određenoj meri mogu delegirati firmama koje ovakve usluge pružaju profesionalno. Lakše obaveze mogu prepustiti osoblju zaposlenom unutar radne ogranizacije a oni komplikovaniji zadaci prepuštaju se specijalizovanim firmama.


OBUČENOST OSOBLJA ODGOVORNOG ZA ADMINISTRACIJU SISTEMA

Kao što je već rečeno administraciju sistema obavljaju stručnjaci za informacione tehnologije koji svoje znanje dokazuju kroz razne programe sertifikacije kod dobavljača opreme, odnosno softvera koji je u upotrebi od strane radne organizacije. Na primer, jedan od najpoznatijih proizvođača je svakako Microsoft pa je, na primer, poželjno da osobe uključene u procese administracije poseduju sertifikat ili kolekciju sertifikata koji dokazuju obučenost za upravljanje i održavanje. Primarni cilj administracije sistema je postizanje okruženja u kome su angažovani resursi, hardver i softver, maksimalno dostupni. Sigurnost u računarske sisteme kod obavljanja svakodnevnih zadataka pružiće osećaj zadovoljstva opštim korisnicima kao i menadžmentu koji finansira operacije.  Merenje parametara kao što su dostupnost servera i mreže, vreme rešavanja problema, vreme između otkaza opreme i servisa, stope greške dobija pomaže u oceni stabilnosti i dostupnosti informacionog sistema. Generalno gledano administracija sistema je bitna i neizostavna u okruženjima gde je imperativ izvlačenje maksimuma iz hardvera i softvera neke radne organizacije.

SVRHA ADMINISTRACIJE SISTEMA

Da bi se uspešno sagledala svrha administracije jednog sistema moraju se prvo predočiti neki bitni rizici kojima je jedan moderan sistem kao što je Vaš izložen.
Prvi  i osnovni rizik je rizik od gubitka podataka. Ovaj rizik je vrlo veliki koliko god da je tehnologija koja se koristi pouzdana. U svakom trenutku se može dogoditi da neki od uređaja bude fizički oštećen i da dođe do gubitka podataka. Naravno, svaki uređaj se može zameniti novim i boljim ali šteta koja je načinjena gubitkom Vaših podataka jednostavno se ne može nadoknaditi. Zbog toga treba razmišljati o eventuanom unapređenju vašeg sistema kroz implementaciju strateških rešenja za izradu rezervnih kopija podataka. Ovakva rešenja omogućuju krajnjem korisniku, Vama, da i posle otkazivanja nekog od uređaja u što kraćem periodu budete ponovno operativni.
Drugi bitan rizik dolazi sa sve većom upotrebom maila, interneta, web maila, prenosivih medija kao što su USB Fleš, CD/DVD i drugo. Taj rizik je najprostije rečeno, rizik od krađe identiteta i informacija. Kada se govori o krađi identiteta jedan od možda najdrastičnijih primera je otuđenje korisničkog imena i lozinke za pristup bankovnim računima preko interneta. U ovakvim slučajevima bitnu ulogu igraju kompjuterski virusi na računarima korisnika. Osobe koje se bave izradom malicioznog softvera implementiraju skriveni programerski kod na računare koji prati radnje korisnika, beleži vitalne informacije i šalje ih putem maila ili na neki drugi način istim tim osobama. Logično pitanje koje sledi jeste: „Odakle virusi na računarima“? Navedimo jedan primer. Većina zaposlenih je bar jednom na radno mesto donela od kuće slike sa odmora, slike svoje dece ili neki drugi materijal... Ono što svakako nisu znali jeste to da su na radno mesto, odnosno svoj računar na USB Fleševima, CD/DVD-ima doneli upravo maliciozni kod o kome smo govorili.  Još jedan bitan primer su socijalne mreže; najbolji primer je web sajt www. facebook.com. Ova socijalna mreža ne samo što odvraća zaposlene od posla već i može potencijalnim napadačima da otvori prolaz u Vašu mrežu i na Vaše servere. Putem nje se takođe može vršiti otuđivanje vitalnih informacija. Upravo sprečavanje, odnosno selektivno dozvoljavanje navedenih resursa može podići nivo funkcionalnosti vašeg sistema na jedan viši nivo.
Treći jako bitan rizik jeste upotreba vaše mreže, radnih stanica, servera i pristupa interentu za vršenje napada na mreže drugih korisnika. Ovaj rizik je takođe tesno povezan sa virusima. Najprostije rečeno napadač koristi sve sigurnosne propuste na vašem sistemu koje smo već naveli i uspeva da zarazi vašu mrežu. Onog trenutka kada mu je potrebno on poziva inficirane računare u vašoj mreži i koristi ih za distribuirane napade na mreže širom sveta. Iako Vam ovo možda zvuči kao scenario za film, molimo Vas da ovo shvatite krajnje ozbiljno. Mreža na kojoj  se ne kontrolišu radne stanice, serveri i drugi uređaji može da obavlja ovakve radnje danima, ponekad mesecima a da niko ništa ne primeti. U najboljem slučaju može se desiti da zaposleni primete da im aplikacije u mreži rade sporo ili da im u određeno doba dana internet radi jako sporo. Na ovaj način ne nanosite štetu samo sebi već i drugim osobama i kompanijama.

ADMINISTRACIJA SISTEMA

- opis poslova vezanih za administraciju  -

ADMINISTRACIJA MREŽE I SERVERA U OKRUŽENJU


Administracija mreža i servera obuhvata sledeće usluge:
•    Administraciju servera, aktivne i pasivne mrežne opreme
•    Instalaciju i podešavanje pravila za upotrebu mrežnih i lokalnih resursa
•    Instalacija sistema za pravljenje rezervnih kopija podataka
•    Implementacija pravila za vanredne situacije i brzi oporavak sistema
•    Izrada i održavanje organizacione strukture firme po računarima, grupama korisnika i korisnicima sa postavljanjem pravila za upotrebu lokalnih i mrežnih resursa.
•    Sprečavanje zloupotrebe resursa kroz politiku zabrane prenosivih medija (USB Flash, CD, DVD, Internet)
•    Instalacija operativnih sistema
•    Instalacija aplikacija
•    Redovno ažuriranje operativnih sistema i aplikacija
•    Instalacija sigurnosnih zakrpa za operativne sisteme i aplikacije
•    Praćenje opterećenja sistema i optimizacija servisa
•    Instalacija antivirusnog softvera i praćenje ažuriranja i zaštite istog
SERVERI I DRUGA OPREMA U OKRUŽENJU OBUHVAĆENA PONUDOM
•    Windows 2003 Web Server
•    Windows 2003 SBS
•    ADSL ruteri
•    SHDSL ruteri
•    Linux Ruteri
•    Wireless ruteri
LISTA POSLOVA VEZANA ZA ADMINISTRACIJU LINUX ROUTERA I FIREWALL-A.

•    Analiziranje dnevnika servera (Log)
•    Testiranje funkcionalnosti firewall-a
•    Kreiranje korisnika na Linux routeru po potrebi
•    Administracija mrežnih parametara
•    Analiziranje podataka antivirusnim softverom

LISTA POSLOVA VEZANA ZA ADMINISTRACIJU WINDOWS SERVERA

•    instalacija i administracija servisa za dinamičko dodeljivanje adresa (DHCP)
•    instalacija i administracija servisa za razrešavanje imena domena (DNS)
•    instalacija i administracija servisa za skladištenje podataka (File server)
•    instalacija i administracija servisa za štampu (Print server)
•    instalacija i administracija servisa za proveru identiteta (Domain Controller)
•    instalacija i administracija servisa za centralizovane instalacije (Deployment server)
•    instalacija i administracija servisa za ažuriranje (Update services)
•    instalacija i administracija servisa za pristup udaljenim aplikacijama i računarima (Remote desktop)
•    kreiranje korisnika i prava pristupa mrežnim resursima

LISTA POSLOVA VEZANA ZA ADMINISTRACIJU RADNIH STANICA

•    Instalacija korisničkog softvera
•    Podešavanje hardvera
•    Podešavanje poslovnog softvera (Alfasoft aplikacije i Microsoft aplikacije)
•    Analiza sistema na viruse sa licenciranim antivirusnim softverom
•    Analiza i rešavanje problema kod povezivanja na mrežu
•    Priključivanje radnih stanica na domen preduzeća, po potrebi

LISTA POSLOVA VEZANA ZA ANTIVIRUSNU ZAŠTITU

•    Instalacija antivirusnog softvera po radnim stanicama i serverima
•    Podešavanje ažuriranja antvirusnog softvera
•    Podešavanje administrativnih privilegija antivirusnog softvera
•    Podešavanje automatizovanog analiziranja podataka
•    Podešavanje izveštavanja o aktivnosti na računarima (Detekcije, neuspela ažuriranja i drugo)
•    Centralno upravljanje licencama