GPS praćenje vozila

Sistem za daljinsko praćenje vozila “Oris 08” predstavlja niz softverskih i hardverskih rešenja koji su nezaobilazna karika svakog voznog parka, bez obzira koji broj vozila je u pitanju. Oris 08 predstavlja sistem za daljinsko pozicioniranje i praćenje vozila, i pri tome koristi više različitih uslužnih servisa kao što su GPS - za odredjivanje tačne lokacije, GPRS - za prenos podataka, Internet - za vizuelni prikaz preko Web ili Desktop aplikacije.


U vozilo se ugrađuje uređaj Oris 08D, koji u sebi poseduje GPS prijemnik i pomoću koga određuje tačnu poziciju, u sebi još ima GSM/GPRS modul koji koristi mrežu mobilne telefonije za prenos podataka do servera. Pored osnovnih parametara, brzine, smera kretanja i tačne pozicije, uređaj ima mogućnost slanja više različitih statusa, koje može da detektuje, a to su nivo napona akumulatora, detekciju otvaranja/zatvaranja vrata i prtljažnog prostora, aktiviranju panik tastera, kao i posebno definisanih tastera od strane krajnjeg korisnika. Tako prikupljeni podaci se šalju ka dispečerskom centru gde se obrađuju i korisnici sistema Oris 08 putem web aplikacije Oris 08W ili specijalizovanih Desktop aplikacija Oris 08DA mogu vršiti nadzor svojih vozila u realnom vremenu.

Kompanija Galeb Group nudi tri komercijalna modela korišćenja Oris 08 sistema, a to je putem Web aplikacije Oris 08W, kada krajnji korisnici putem interneta uz autorizaciju sa korisničkim imenom i lozinkom pristupaju aplikaciji, gde imaju mogućnost prikaza vozila u realnom vremenu na mapi, analize kretanja vozila za određen vremenski period i kreiranja raznih vrsta izveštaja. U ovom slučaju korisnik bi uz kupovinu uređaja, plaćao samo mesečnu pretplatu korišćenja aplikacije.

Drugi vid usluge je postavljanje kompletnog sistema Oris 08 u sedište krajnjeg korisnika, u ovom slučaju se postavlja server sa bazom podataka, sa nizom aplikacija koje opslužuju pomenuti server, kao i specijalizovana desktop aplikacija Oris 08DA, koja direktno komunicira sa bazom podataka, koja ima zadatak administriranja čitavog voznog parka, vizuelni prikaz kompletne flote vozila, različite vrste analiza i kreiranje određenih izveštaja koji pospešuju iskorišćenost vozila i dovode do drastičnog smanjenja troškova.

Treći vid ponude koji je instalacija desktop aplikacije na određene računare kod krajnjeg korisnika, i oni će putem interneta koristiti usluge kontrolnog centra koji se nalazi u sedištu naše kompanije. Korišćenjem desktop aplikacije ovim vidom usluge obezbeđuje se komotniji i detaljniji rad sa podacima, ali takođe ste ograničeni slobodom odakle mozete pratiti vozila, sto je jedina prednost web aplikacije.

Kada pričamo o troskovima, pre svega se misli na blagovremeno preusmeravanje vozila-predefinisanje rute, sistem pomaže prevoznicima da unaprede svoju realizaciju otklanjajući eventualna kašnjenja, i da na najbrži i najefikasniji način odgovore na zahteve svojih klijenata. Zahvaljujući raznim analizama koje Oris 08 pruža, moguće je optimizovati vozni park i direktno uticati na povećanje iskorišćenosti flote.

Sistem Oris 08 je dovoljno fleksibilan i modularan da odgovori i na određene specijalne zahteve korisnika u svim svojim segmentima kako na hardveru tako i na softveru.

 

Dodatna oprema za gps uređaje

 

RF indentifikacija                                                                   temperaturni senzori