• treci
  • prvi
  • peti
  • tri
  • Cetvrti
SigmaLine - integrisani informacioni sistem za transportna preduzeća
sreda, 10 april 2013 10:03

Novi korisnik našeg softvera je preduzeće "Sigma Line" d.o.o. koje se bavi transportom robe u domaćem i međunarodnom saobraćaju. Nakon analize poslovnih procesa ove kompanije, integrisani informacioni sistem Alfasoft Biznis je podešen tako da zadovoljava sve potrebe poslovanja transportnih preduzeća.

 
Opštinska uprava Pećinci
sreda, 05 decembar 2012 10:07

Opštinska uprava Pećinci dopunila je paletu proizvoda naše firme sa još tri softverska rešenja. Tokom novembra uspešno je pušten u rad softver za finansijsko knjigovodstvo sa analitikom osnovnih sredstava. Analitika osnovnih sredstava je podržana PDA aplikacijom Popis OS, i kao celina olakšaće vođenje evidencije osnovnih sredstava. Takođe, implementiran je i sistem za evidenciju radnog vremena koji prati prisutnost zaposlenih na radu.

 
Citrin Novi Sad - integrisani informacioni sistem
nedelja, 23 septembar 2012 12:40

Otpočela je implementacija integrisanog informacionog sistema u preduzeću Citrin  iz Novog Sada. Novi Windows server, zajedno sa MS SQL 2012 serverom baze podataka u potpunosti će omogućiti brz i pouzdan rad korisnicima AlfaSoft Biznis-a. Moduli za robno-materijalno i finansijsko knjigovodstvo, kadrovsku evidenciju, obračun ličnog dohotka, komercijalno poslovanje činiće kvalitetnu podršku funkcionisanju preduzeća.

 
Svečano pušten u rad novi informacioni sistem - Dom zdravlja Pećinci
četvrtak, 20 septembar 2012 11:05

U Domu zdravlja „Doktor Dragan Funduk“ u Pećincima svečano je pušten u rad novi informacioni sistem, koji će omogućiti povezivanje svih ambulanti i apoteka sa teritorije opštine u jedinstven informacioni sistem Doma zdravlja.

Izvor: Opštinska uprava Pećinci

Izvor: Pećinačke novine

 
Softver za zadruge i kolske vage - direktno preuzimanje podataka sa mernih uređaja
ponedeljak, 06 avgust 2012 00:00

Program za kolske vage je softverski proizvod kojim je omogućeno direktno pruzimanje podataka sa mernog uredjaja koji je povezan na kolsku vagu. Varijante ovog programa idu od osnovne verzije programa kojom se vrši samo merenje i štampa kantarskih odvaga (prijema i otpreme) pa do verzije koja je namenjena firmama koje se bave otkupom žitarica i gde je omogućeno automatsko svodjenje na JUS pri prijemu ili otpremi žitarica kao i drugi poslovi kojim se firme ovog tipa bave.

Neki od podržanih menih uredjaja su: bm150, mx100, diva11, km05, WE2110 ….

Opširnije...
 
PDM Agro-Fruit – implementacija softvera za otkup i skladištenje voća u hladnjaču
ponedeljak, 24 septembar 2012 10:24

http://alfasoft.rs/images/stories/hladpda2.jpgNaša firma je nedavno potpisala Ugovor o implementaciji softvera u kompaniji PDM AgroFruit u Pudarcima, Grocka. Upravo je (nakon  neuspelih pokušaja drugih softverskih firmi) završeno uvođenje u upotrebu integrisanog programskog rešenja rаzvijenog zа potrebe praćenja poslovanja hladnjače. Integrisani informacioni sistem AlfasoftBiznis proširen je modulom za rad sa prenosnim računarima i vagama. Unos podаtаkа se obаvljа primenom prenosnih ručnih rаčunаrа. Naši stručnjaci održali su obuku zaposlenima za upotrebu prenosnih računara i rad u aplikaciji (tom prilikom svim zaposlenima izdati su sertifikati). Za potrebe ovog kupca smo naš proizvod proširili da bi se efikasno vršilo preuzimanje robe od dobavljača (merenje, evidentiranje, izdavanje otkupne potvrde), kalibracija i pakovanje. Sve operacije su praćene štampom etiketa koje se lepe na ambalažu. Sistem je osmišljen tako da omogući apsolutnu sledljivost pa se u svakom momentu mora znati: ko je proizvođač, ko je dobavljač, itd.

 
Implementacija softvera za primarnu zdravstvenu zaštitu u Pećincima
sreda, 01 avgust 2012 11:32

U Domu zdravlja Dr Dragan Funduk u Pećincima uspešno je pušten u rad softver za primarnu zdravstvenu zaštitu. Implementacija je trajala samo tri nedelje tokom koje je 58 lekara uspešno obučeno za rad u programu. Svih 14 službi Doma zdravlja,kao i seoske ambulante - nezavisno od operativnog sistema (Windows ili Linux) pristupaju glavnom serveru. Program je optimizovan na način da udaljene lokacije pristupaju programu skoro trenutno, iako je konfiguracija mreže udaljenih lokacija takva da je protok minimalan. Pročitajte više o programu Alfasoft Medicinski paket

Poseta pacijenta izabranom lekaru

Poseta pacijenta izabranom lekaru specijalisti

Poseta pacijenta laboratoriji

 
Novogen - integrisani informacioni sistem
nedelja, 10 jun 2012 13:22

20. maja 2012. godine u preduzeću Novogen iz Šapca pušten je u rad integrisani informacioni sistem Alfasoft Biznis. Pročitajte više o našem softverskom proizvodu.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sledeća > Kraj >>

Strana 5 od 9