• treci
 • prvi
 • peti
 • tri
 • Cetvrti
Sistem za upravljanje dokumentacijom u JP "Vodovod" Ruma
utorak, 07 februar 2012 13:15

Uspešno je završena implementacija sistema za upravljanje dokumentacijom u JP "Vodovod" Ruma. Sistem je zasnovan na Microsoft Sharepoint Foundation 2010 čije su osnovne karakteristike pouzdanost u radu i bezbednost podataka. Jasno su definisana prava pristupa sistemu.

 
Najkorisniji igrač
petak, 30 decembar 2011 00:00

U okviru sprovedene ankete među zaposlenima izabrani su najkorisniji igrači kompanije Alfasoft za 2011. godinu.

1.nagrada Danilo Bokić

2-3.nagrada Stevica Jankovski i Ivica Zrnić

 
Automatizacija popisa osnovnih sredstava
utorak, 08 novembar 2011 13:06

Popis osnovnih sredstava može da bude dugotrajan proces, pogotovo ako firma ima veliki broj osnovnih sredstava ili ako su ona dislocirana. Automatizacija popisa osnovnih sredstava podrazumeva da se sva osnovna sredstva, ili bilo koji drugi inventar, obeleže kvalitetnim industrijskim barkod ili RFID oznakama, uz opciono označavanje objekata, prostorija, lokacija... Oznake su u zavisnosti od potreba otporne na mehaničke, termičke, hemijske i razne druge uticaje, a označavanje je jednoznačno, uz eliminaciju grešaka. Na samim oznakama dovoljno je da bude odštampan bar kod, koji može da predstavlja šifru osnovnog sredstva, ili inventarski broj. Pored bar koda, mogu da se odštampaju i naziv, šifra, logo i slično...

AlfaSoft je razvio aplikaciju za popis osnovnih sredstava upotrebom prenosnih računara – PDA, koja funkcioniše usklađeno sa AlfaSoft poslovnim softverskim rešenjima. Podaci o osnovnim sredstvima se uvoze u prenosni računar ili konekcijom preko interneta (ili lokalne mreže) preko web servisa ili učitavanjem tekstualne datoteke sa šifarnikom osnovnih sredstava. I rezultati popisa se prenose na jedan od 2 načina: preko interneta ili putem prenosa tekstualne datoteke.

 
Implementacija softvera u apotekama
ponedeljak, 10 oktobar 2011 15:01

U toku septembra i oktobra ove godine uspešno je implementiran softver u apotekama u Hrtkovcima, Putincima i Platičevu. Alfa Apoteka omogućava prepoznavanje svih izdatih recepata i dobijanje svih podataka o osiguraniku, lekaru i leku jer je ostvarena veza sa elektronskim kartonom - AlfaSoft softverom koji koristi lekar. Pored efikasnog i funkcionalnog izdavanja lekova, proces fakturisanja recepata Republičkom fondu zа zdrаvstveno osigurаnje je ubrzan jer se podaci o receptima prenose iz seoskih apoteka u elektronskom formatu.

 
AlfaSoft - Dell registrovani partner
ponedeljak, 12 septembar 2011 08:15

Dana 12.09.2011. godine Alfasoft je stekao status registrovanog partnera renomirane kompanije Dell u kategoriji proizvoda za široku potrošnju i mala preduzeća. Status registrovanog partnera je dodeljen u okviru EMEA DirectPartner programa u 2011. godini.

 
Informacioni sistem laboratorije
utorak, 18 oktobar 2011 14:13

18. oktobra 2011. godine pušten je u rad novi informacioni sistem u laboratoriji rumskog Doma zdravlja. Softver je u potpunosti usaglašen i povezan sa elektronskim kartonom. Omogućen je direktan uvoz laboratorisjkih rezultata iz digitalnih uredjaja za analizu. Operateri na osnovu uputa izdaju pacijentima dnevni broj na nalepnicama koje se štampaju pomoću termalnog printera Zebra GK420t što omogućava ubrzan prijem pacijenata i značajno smanjuje redove čekanja. Nakon uvoza i obrade laboratorijskih rezultata, isti se štampaju i izdaju pacijentima. Jedna od najbitnijih funkcionalnosti programa je što lekar ima uvid u verifikovane laboratorijske rezultate u elektronskom obliku.

 
AlfaSoft - partner firme Panda Security
utorak, 08 novembar 2011 10:13

AlfaSoft je partner poznate firme Panda Security iz Velike Britanije (http://www.pandasecurity.com/). Panda Security je lider u oblasti antivirusne zaštite za kategorije kućnih korisnika. Panda Antivirus Pro 2011 serija proizvoda kompanije Panda Security specijalizovane za ‘Cloud’ obilike zaštite – je nagrađena najvišom i najprestižnijom ocenom za kvalitet i nivo detekcije Antivirus Programa. Alfasoft će organizovati prezentacije proizvoda za poslovne korisnike.

Opširnije...
 
Novo programsko rešenje za evidenciju berbe voća i skladištenje u hladnjaču
četvrtak, 11 avgust 2011 13:02

Pušten je u rad sistem za praćenje berbe voća i skladištenje u hladnjaču u firmama "Rudnap agrar" i  "Vlabons group". Sistem koristi najnovije ručne računare firme PSION Omnii XT10 u kombinaciji sa stacionarnim računarom (ažuriranje podataka omogućeno putem  web servisa). Rad se zasniva na osnovnim šifarnicima (sorte, palete, komore, table sa zasadima, predradnici, poslovni partneri). Softver omogućava štampanje etiketa za palete sa barkodom putem termalnog printera TSC TTP-247, fakturisanje kupcima i dobijanje različitih vrsta izveštaja: zauzeće kapaciteta komora, lager lista sorti po komorama, po zasadima, po predradnicima odgovornim za berbu,...

Opširnije...
 
<< Početak < Prethodna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sledeća > Kraj >>

Strana 7 od 9

Informacije profila

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.164 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.221 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.590 seconds, 6.62 MB
Application afterRender: 7.244 seconds, 23.63 MB

Iskorišćenost memorije

24838288

29 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6269qqtljahn3q45ppac42jm66'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524475341' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '6269qqtljahn3q45ppac42jm66'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '6269qqtljahn3q45ppac42jm66','1524476241','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 1)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-23 09:37:22' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-23 09:37:22' )
    ORDER BY  f.ordering
    LIMIT 48, 12
 11. SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.images, a.attribs, a.urls, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(':', a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email, cc.title AS category, s.title AS section, s.ordering AS s_ordering, cc.ordering AS cc_ordering, a.ordering AS a_ordering, f.ordering AS f_ordering
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.state = 1
    AND (( cc.published = 1
    AND s.published = 1 ) OR ( a.catid = 0
    AND a.sectionid = 0 ) )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-23 09:37:22' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-23 09:37:22' )
    ORDER BY  f.ordering
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 1 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT guest, usertype, client_id
    FROM jos_session
    WHERE client_id = 0
 14. SELECT *
    FROM jos_djimageslider
    WHERE catid=34
    AND published=1
    ORDER BY ordering ASC
 15. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 24. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14
 27. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time > 1524438000
 28. SELECT session_id, time, guest, DATA 
    FROM jos_session 
    WHERE '1=1' 
    AND time >= 1524476126
 29. SELECT time, visits, guests, members, bots 
    FROM jos_vvcounter_logs 
    WHERE '1=1' 
    AND time <= 1524438000

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa