01. marta 2012.  godine pušten je u rad  informacioni sistem u laboratoriji rumskog Doma zdravlja u Platičevu. Softver je u potpunosti usaglašen i povezan sa elektronskim kartonom.  Nakon elektronske obrade laboratorijskih rezultata, isti se štampaju i izdaju pacijentima. Jedna od najbitnijih funkcionalnosti programa je što lekar ima uvid u verifikovane laboratorijske rezultate u elektronskom obliku.