ponedeljak, 06 avgust 2012 00:00

Program za kolske vage je softverski proizvod kojim je omogućeno direktno pruzimanje podataka sa mernog uredjaja koji je povezan na kolsku vagu. Varijante ovog programa idu od osnovne verzije programa kojom se vrši samo merenje i štampa kantarskih odvaga (prijema i otpreme) pa do verzije koja je namenjena firmama koje se bave otkupom žitarica i gde je omogućeno automatsko svodjenje na JUS pri prijemu ili otpremi žitarica kao i drugi poslovi kojim se firme ovog tipa bave.

Neki od podržanih menih uredjaja su: bm150, mx100, diva11, km05, WE2110 …

Od 01. juna 2012. godine softver je uspešno implementiran u sledećim preduzećima:

Kolske vage:

1. DAK comerc, Novi Sad (program je direktno povezan na kolsku vagu i podatke preuzima sa iste, omogućena je štampa kantarskih odvaga kod prijema i otpreme robe)

2. Jedinstvo ad, Bosanska Gradiška,BIH (program je direktno povezan na kolsku vagu i podatke preuzima sa iste, omogućena je štampa kantarskih odvaga kod prijema i otpreme robe)

 

Kolske vage i program  otkup žitarica  sa svodjenjem na JUS žitarica

3. Žitoprerada , OM Pećinci, Novi Bečej

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice. Pored samog svodjenja na JUS, omogućeno je pravljenje zaduženja kooperanata, prenosa vlasništva, otkupa žitarica, robnog razduženja....)

4. Turinka (dva otkupna mesta: Turija i Vrbica), Turija

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice. Pored ove opcije omogućeno je povezivanje oba otkupna mesta i podešen prenos podataka iz istih  zbog uvida u stanje prijema i otpreme robe

5. Ambarmlin, Surčin

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice. Pored samog svodjenja na JUS, omogućeno je pravljenje zaduženja kooperanata, prenosa vlasništva, otkupa žitarica, robnog razduženja, robna razmena....

6. Pionir, Srbobran

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice

7. Sremska polja, OM Veliki Radinci

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice. Pored samog svodjenja na JUS, omogućeno je pravljenje zaduženja kooperanata, prenosa vlasništva, otkupa žitarica, robnog razduženja, robna razmena....)

8. Zlatno zrno, Mošorin

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.005 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.172 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.245 seconds, 3.57 MB
Application afterDispatch: 0.430 seconds, 6.40 MB
Application afterRender: 0.747 seconds, 7.30 MB

Iskorišćenost memorije

7718912

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3nms1eg92fasb42ftbao6n58c4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524475422' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '3nms1eg92fasb42ftbao6n58c4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '3nms1eg92fasb42ftbao6n58c4','1524476322','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 120
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-23 09:38:42' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-23 09:38:42' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='120'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa