Izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji od 01. januara 2014. godine primenjuje se novi sistem objedinjene naplate, odnosno poreskim obveznicima omogućeno je plaćanje poreza i doprinosa po odbitku (porez i doprinosi na zarade, ugovorene naknade, porez na dividendu i sl.) u ukupnom iznosu na jedan račun.

Program Alfasofta za obračun zarada, kao i modul za obračun zarada integrisanog informacionog sistema Alfasoft Biznis obogaćen je novim funkcionalnostima, koje u potpunosti podržavaju rad po novom sistemu. Jednostavnim unosom podataka o poreskoj prijavi, uz podatke iz obračuna program generiše XML fajl koji se Poreskoj upravi šalje u elektronskom formatu, bez potrebe odlaska u filijalu.