ponedeljak, 08 decembar 2014 08:35

U toku oktobra meseca izvršili smo doradu softvera tako da je sada praćenje Ugovora o reprogramu duga mnogo lakše. U završnoj fazi je dorada softvera da bi se pratilo angažovanje ljudi i sredstava po radnim nalozima.