Naši ovlašćeni ispitivači:

ECDL Core – ECDL osnovni

ECDL Core je test poznavanja suštinskih IT koncepata, praktičnih veština i sposobnosti, koji potvrđuje da je nosilac sertifikata kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija.

ECDL Core program je

 • svetski standard informatičke pismenosti
 • podržan od strane profesionalnih informatičkih
 • udruženja, vlada, međunarodnih organizacija, obrazovnih institucija i privrednih subjekata
 • najveći svetski sertifikacioni program sa preko 7 miliona polaznika
 • nezavistan proizvđača softvera (Microsoft, Linux...)
 • priznat u 147 zemalja
 • preveden na 36 jezika
 • program sticanja znanja kroz najveću svetsku mrežu licenciranih edukacionih i srtifikacionih centara

 

Nastavni plan za ECDL Core

ECDL Core obuhvata celokupna informatička znanja neophodna krajnjem korisniku računara.
Nastavni plan za ECDL obuhvata 7 modula.

Modul 1 je teorijska provera znanja o informatičkoj pismenosti, a moduli 2-7 su provera praktičnih veština.

Modul 1 Osnove informacionih tehnologija (IT)
Modul 2 Korišćenje računara i upravljanje datotekama
Modul 3 Obrada teksta
Modul 4 Tabelarne kalkulacije
Modul 5 Baze podataka
Modul 6 Prezentacije
Modul 7 Informacije i komunikacije

Za polaganje ECDL ispita nije neophodno
predhodno pohađanje časova obuke. Kandidat
koji poseduje zahtevane veštine i znanja može
pristupiti polaganju bez obuke.
Kandidati koji se žele predhdno obučiti mogu to
učiniti samostalno uz preporučenu literaturi ili
pohađanjem časova u ovlašćenom ECDL Test
centru.
Preporučeno trajanje obuke za svih 7 modula
je 100 školskih časova.

Šta je ECDL Start?

ECDL Start je deo ECDL Core programa koji obuhvata 4 od 7 predviđenih modula u zavisnosti od potrebe kandidata.
Preporučeno trajanje obuke za ECDL Start je 50-60 školskih časova u zavisnosti od odabranih modula.

Kome je ECDL Core namenjen?

ECDL Core je namenjen svima koji u svakodnevnom radu koriste personalni računar. ECDL Core standardizovani dokaz  poznavanja i potpune kompetentnosti u korišćenju personalnog računara i računarskih aplikacija obuhvaćenih ovim programom, kao i osnovnih pojmova informaconih tehnologija.

Prednosti ECDL Programa

Za pojedince:

 • dokaz i poznavanju rada na računaru i veće mogućnosti za zaposlenje
 • posedovanje međunarodno priznate kvalifikacije
 • viši nivo osnovnih IT veština
 • veće samopouzdanje u korišćenju računara
 • osnova za sticanje novih IT veština
 • mogućnost fleksibilnog učenja

Za škole i fakultete:

 • edukacija i sertifikacija učenika po svetskim standardima
 • jedinstven nastavni program i procedure testiranja
 • od primene Bolonjske deklaracije ECDL je na mnogim evropski univerzitetima priznat kao ispit iz informatike

Za poslodavce:

 • primena svetskih normi računarskih veština u svakodnevnom poslovanju
 • ušteda vremena i novca usled povećane produktivnosti zaposlenih
 • kvalitetnije obavljanje posla
 • povećano zadovoljstvo i dodatna motivacija zaposleni
 • naprednija komunikacija u organizaciji
 • povećanje iskorišćenja IT resursa
 • fleksibilnost učenja u skladu sa zahtevima zaposlenih
 • sertifikacija po modulima omogućava praćenje dodatnog obraovanja zaposlenih
 • nezavisnost od IT platforme (Microsoft, Linux...)

 

Za društvo:

 • povećanje produktivnosti nacije i konkurentnosti radne snage
 • veći pristup građana informacionom društvu
 • povenje povraćaja investicija u IT
 • veće korišćenje usluga u mreži
 • potpora akcijskom planu „e-Europe“ prema ekonomiji znanja
 • povećanje dodatne vrednosti obrazovanju, proveri znanja i IT uslugama


 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.096 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.142 seconds, 3.57 MB
Application afterDispatch: 0.264 seconds, 6.50 MB
Application afterRender: 0.470 seconds, 7.40 MB

Iskorišćenost memorije

7822616

23 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'd16965pm98q0khppll31g4lov0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524474837' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'd16965pm98q0khppll31g4lov0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'd16965pm98q0khppll31g4lov0','1524475737','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 66)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 54
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-23 09:28:57' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-23 09:28:57' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 66 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 15. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 16. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 17. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 18. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 19. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 20. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 21. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa