Web design - izrada internet prezentacija

U mnoštvu raznih ponuda za izradu internet prezentacije Vaše kompanije teško je izabrati tačno ono što odgovara Vašim potrebama i mogućnostima. U paleti raznih vrsta internet prezentacija koje nudimo (od jednostavnih „flajer“ sajtova sa svega par strana sadrzaja pa do kompletnih portala) naši stručnjaci će u razgovoru sa Vama ponuditi rešenje koje najviše odgovara potrebama Vašeg preduzeća. Profesionalno izrađen web sajt, kojim možete lako da upravljate je upravo ono što će Vas predstaviti u pravom svetlu i privući nove klijente.

Kada naši stručnjaci uspešno analiziraju šta internet prezentacija u Vašem slučaju treba da sadrži, preporučiće Vam najbolju opciju sa optimalnim odnosom cene i kvaliteta.


Prednosti.
-Dizajn prilagođen vizuelnom identitetu klijenta
-Jednostavno upravljanje sadržajem kompletne prezentacije (tekstovi, fotografije, video)
-Administracija i ažuriranje prezentacije sa bilo kog računara sa internet konekcijom
--Mogućnost povezivanja sa drugom bazom podataka (na primer direktno ažuriranje cenovnika na Vašem sajtu iz knjigovodstvenog programa)

Cenovnik

OSNOVNI

NAPREDNI

PROFESIONALNI

Osnovni paket je idealan za
web sajt manjeg preduzeća,
restorane, prodavnice i slično


Osnovni paket uključuje:

- Joomla sistem za upravljanje   
sadržajem
- dizajn iz kataloga
- izrada 5 strana prezentacije
(sa dostavljenim materijalom)
- postavljanje prezentacije na internet
- formu za slanje poruke na email
- Google maps komponentu
za lakši pronalazak firme                           

vreme potrebno za izradu prezentacije:
5 dana od poslednjeg dostavljenog
materijala

Cena 100 eur (u din.
protivvrednosti) + PDV

 

Napredni paket je namenjen preduzećima
koja žele da se predstave svojim klijentima

Biznis paket sadrži:

-Joomla sistem za upravljanje sadržajem
-dizajn iz kataloga
-izrada 10 strana prezentacije
(sa dostavljenim materijalom)
-postavljanje prezentacije na internet
-formu za slanje poruke na email
-Google maps komponentu za lakši pronalazak firme
-mogućnost dodavanja komponenti po želji
(galerija, download sekcija,vremenska prognoza i sl.)
-besplatan hosting i domen godinu dana

vreme potrebno za izradu prezentacije:
15 dana od poslednjeg dostavljenog materijala

Cena 200 eur (u din.
protivvrednosti) + PDV
Ovaj paket preporučujemo preduzećima
koja pridaju veliki značaj
poslovanju preko interneta

Profesionalni paket sadrži:

-Joomla sistem za upravljanje sadržajem
-neograničen broj strana
dizajn prilagođen vizuelnom identitetu klijenta
-postavljanje prezentacije na internet
-prijavu na pretraživače
-formu za slanje poruke na email
-mogućnost dodavanja komponenti po želji
(galerija, download sekcija,vremenska prognoza i sl.)
-mogućnost povezivanja prezentacije sa drugom
bazom podataka(ažuriranje cenovnika i slično)
-besplatan hosting i domen godinu dana

vreme potrebno za izradu prezentacije:
30 dana od poslednjeg dostavljenog materijala

Cena 400 eur (u din.
protivvrednosti) + PDV

 

Cena 180 eur (u din.
protivvrednosti) + PDV

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.086 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.147 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.283 seconds, 6.41 MB
Application afterRender: 0.581 seconds, 7.31 MB

Iskorišćenost memorije

7726480

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'caot4erd803rn7131gmlotgp30'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524130923' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'caot4erd803rn7131gmlotgp30'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'caot4erd803rn7131gmlotgp30','1524131823','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 37)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 57
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:57:04' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:57:04' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='57'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 37 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa