Alfasoft GAS - Integrisani informacioni sistem

AlfaSoft-ov proizvod  „AlfaSoft Gas" je kreiran i razvijen kao softver za praćenje poslovanja preduzeća za distribuciju gasa.
Iskoristili smo preko 12 godina iskustva našeg informatičkog rada sa preduzećima "GAS" Ruma i "SREMGAS" Sremska Mitrovica i 2005. godine smo projektovali novi integrisani sistem za  JP  "INGAS" Indjija   koji je  u radu do danas pokazao da je potpuno bezbedan,  pouzdan i efikasan. Za ovaj projekat smo u decembru 2007. godine dobili posebno međunarodno priznanje Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije (JISA) Diskobolos. Sistem je instaliran i funkcioniše u “Beogas” Beograd, JP “GAS” Ruma,"Sombor Gas" Sombor, "Temerin Gas" Temerin i "Loznica-Gas" Loznica, a u postupku uvođenja je u JKP „Polet“ Plandište.

AlfaSoft Gas pored osnovne delatnosti distribucije gasa pokriva i poslovanje: nabavke, prodaje, magacina, knjigovodstva i finansija, zarada, kadrovske službe, proizvodnje, službe održavanja, itd. Omogućava praćenje svih resursa preduzeća, proizvodnje i rezultata celokupnog poslovanja.
Evidencija potrošača je centralna evidencija u sistemu i proširena je sa prostog šifarnika na klasu objekata koji ima veliki skup atributa koji su važni za poslovanje.

Osnovne prednosti AlfaSoft Gas-a su:

 • efikasna i funkcionalno povezana aplikacija, koja svojim konforom i tehničkom naprednošću omogućava da se vreme i energija troše na produktivnije poslove od samog unosa podataka
 • aplikacija je razvijena tako da može da prati razvoj Vašeg poslovnog sistema i da se prilagođava Vašim potrebama
 • postoji samo jedno mesto unosa podataka čime se smanjuje mogućnost pojave  grešaka
 • strogo definisana prava pristupa podacima od strane korisnika
 • visok stepen automatizacije poslovanja
 • veliki broj raznovrsnih izveštaja sa mogućnošću eksporta izveštaja u Excel ili PDF.
 • povezivanje i integracija analitike potrošača za javna preduzeća
 • proizvoljno veliki broj magacina direktno povezanih sa službama nabavke i prodaje
 • mogućnost preuzimanja izvoda u elektronskom obliku itd...

Preuzmite opis programskog rešenja u PDF formatu

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.124 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.176 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.320 seconds, 6.40 MB
Application afterRender: 0.523 seconds, 7.33 MB

Iskorišćenost memorije

7746472

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7rb59u5buh0tvcf5rhbjvjbn65'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524475291' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '7rb59u5buh0tvcf5rhbjvjbn65'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '7rb59u5buh0tvcf5rhbjvjbn65','1524476191','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 75)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 64
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-23 09:36:31' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-23 09:36:31' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='64'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 75 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa