Info kiosk

Info kiosk je samostalni multimedijalni uređaj namenjen elektronskoj komunikaciji sa građanima opštine gde građani mogu na jednostavan i moderan način dobiti najvažnije informacije koje su im potrebne iz delokruga rada opštinske uprave. Uvođenjem info kioska opština podiže stepen svoje tehničke opremljenosti za pružanje usluga stanovništvu na vrlo visok nivo. Usluga koja se pruža putem info kioska je aktuelna, pravovremena i dirigovana pa stanovništvo na efikasan (jednostavan i brz) način obavlja svoje poslove sa opštinskom upravom i dobija korisne informacije. Samim radom sa info kioskom podiže se nivo obrazovanja stanovništva za upotrebu savremenih informacionih tehnologija.

Info kiosk se sastoji od kućišta u kome je PC računar sa LCD monitorom koji je osetljiv na dodir. Kretanjem prsta po površini monitora upravlja se aplikacijom i dobija željena informacija ili se štampa određeni formular (nije potrebna ni tastatura ni miš, ali zbog eventualnog izlaska na internet standardno se uz info kiosk isporučuje i tastatura).

 


Info kiosk je proizvod prihvaćen od strane svih organizacija koje žele da izađu u susret rastućim potrebama našeg stanovništva za brzom i pravovremenom informacijom sa savremenom tehnologijom na profesionalan i adekvatan način. Info kiosci su našli primenu i u bankama, pozorištima, bioskopima, parkinzima, hotelima, sportskim centrima, sajmovima, izložbenim prostorima, supermarketima, muzejima i galerijama,... i u opštinskim organima.

Info kioskom će se na brz i jednostavan način omogućiti korisnicima bilo kog profila pristup informacijama. Građani se mogu upoznati sa opštinskim službama, kao i npr. sa stanjem njihovog predmeta. Podaci su u vidu prezentacije, reklame, mogu se dobiti iz baze podataka ili su sa interneta. Podaci se prikazuju na LCD ekranu osetljivom na dodir prsta, ne treba tastaturu (jer ima touch-screen), nema miša. Info kiosk je samostalan, a može biti povezan na server u LAN. Može da pruži ogromne količine informacija, dostupne na laki dodir prsta. Info kiosk generiše dinamičke slike i poruke u maniru INTERNET surf-a. Intuitivno komunicira sa posetiocima. Nudi servisne informacije i privlači pažnju. Primenom informacionih tehnologija iz kioska eliminisan je neposredni ljudski rad, a funkcionalnost je uvećana. Kako se ne koristi neposredan ljudski rad, troškovi su znatno niži. Pored toga, aplikacije se mogu relativno lako unapređivati, dok su troškovi obučavanja zaposlenih veliki, a i zaposleni se ponekad opiru promenama. Eliminacijom neposrednog ljudskog rada obezbeđuje se i standardizacija usluga. Stalno je na usluzi klijentu i radi usluge strankama i rasterećuje službenike. Štedi vreme i službenika i stranaka. Virtualni izlog radi 24 sata na dan, 365 dana u godini bez angažovanja nove radne snage tako da štedi izdatke za radnu snagu, a pri tom rasterećuje postojeću. Pruža mogućnost orijentacije građana u objektu i u gradu. Saopštava stanja u određenim delovima organizacije i rezerviše resurse i termine. Može se koristiti za anonimne ankete i glasanja. Ima mogućnost za izdavanje potvrda, uputstava i formulara... Može posedovati informacije o gradu, ulicama, objektima i rasporedu kancelarija. Ukazuje na novosti, daje program događaja, nudi slike i multimedijalne poruke, marketing poruke, pristupa internetu, razmenjuje elektronsku poštu (meiling)...

Ima atraktivan i dopadljiv izgled. Mogućnost prepoznavanja korisnika i kretanje po njegovim navikama. 24 sata neprestalna i nepogrešiva komunikacija. Zabavnog karaktera, koji doprinosi boljem prijemu Vaše servisne poruke. Ogromna ušteda je u vremenu i prostoru.

DRUŠTVO ZA INFORMATIKU SRBIJE (DIS) je dodelio AlfaSoft-u 7.4.2008. POHVALU za razvijen i primenjen informatički proizvod i uslugi za: INFOKIOSK Opštinske uprave Sremska Mitovica.

Preuzmite opis programskog rešenja u PDF formatu

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.009 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.159 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.223 seconds, 3.57 MB
Application afterDispatch: 0.335 seconds, 6.41 MB
Application afterRender: 0.513 seconds, 7.34 MB

Iskorišćenost memorije

7760184

26 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'oleepp7tn5mbeugv2lbku9o0j3'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524475224' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'oleepp7tn5mbeugv2lbku9o0j3'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'oleepp7tn5mbeugv2lbku9o0j3','1524476124','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT session_id, time, guest, DATA 
    FROM jos_session 
    WHERE '1=1' 
    AND time >= 1524475212
 9. INSERT INTO jos_vvcounter_logs (time, visits, guests, members, bots) 
    VALUES ( 1524476125, 48, 48, 0, 0 )
 10. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 11. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 86)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 12. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 83
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-23 09:35:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-23 09:35:25' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 13. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='83'
 14. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 86 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 15. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 24. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 25. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 26. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa