Fiskalni printer HCP Flexy

Fiskalni štampac Flexi je savremen uređaj impozantnih mogućnosti. Odlikuju ga brz termalni štampac, izuzetno brza komunikacija, savremeno robusno plastično kućište…
Široke termalne trake omogućavaju ispisivanje punog naziva artikala kao i reklamnih poruka. Integrisani GPRS terminal omogućava komunikaciju i slanje podataka Poreskoj upravi.
Štampač je kompatibilan sa protokolima drugih proizvođača što migraciju sa sistema na sistem čini jednostavnim, manje stresnim i jeftinijim procesom.
Pored standardnog displeja za kupca, jednostavnom manipulacijom, uređaj je moguće proširiti dodatnim spoljnim displejem.

KARAKTERISTIKE:

 • 75 000 Artikala
 • Definisanje po šifri, kodu
 • Do 34 karaktera u nazivu
 • Cene artikala u formatu 8+2 (42.000.000.,00 po artiklu)
 • Maksimalna vrednost računa po poreskoj stopi u formatu 11+2
 • Maksimalna vrednost sumirano po računu 13+2
 • Do 500 stavki (artikala) po računu

REKLAMNE SLIKE I PORUKE:

 • Mogućnost definisanja logo-a
 • Mogućnost definisanja zaglavlja do 10 redova
 • Mogućnost definisanja reklama do 10 redova

INTERFEJSI:

 • PC port (9600 – 460800 b/s)
 • Displej za kupca interni 1×16 karaktera LCD sa zelenim pozadinskim svetlom
 • Displej za kupca externi (opciono)
 • Konektor za fioku

TERMALNI ŠTAMPAČ:

 • Širina traka 2×56 mm
 • Rezolucija štampe 203 dpi
 • Spoljni prečnik rolne max 60 mm
 • Brzina štampanja 60 mm/s
 • Broj karaktera po liniji 32
 • Sekač papira


GPRS MODEM:

• Integrisani
• Automatska sinhronizacija sa serverom Poreske Uprave

SERIJSKI PROTOKOLI:

 • FP 1 – HCP serijski protokol
 • FP 2 – FP 550 serijski protokol
 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.065 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.100 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.182 seconds, 6.38 MB
Application afterRender: 0.294 seconds, 7.28 MB

Iskorišćenost memorije

7702256

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f5bdr4s5ncpnaiukonj9nl0ev0'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524474545' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'f5bdr4s5ncpnaiukonj9nl0ev0'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'f5bdr4s5ncpnaiukonj9nl0ev0','1524475445','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 90
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-23 09:24:05' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-23 09:24:05' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='90'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 100 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa