Nagrade i priznanja - Diskobolos

***

Na  MEDJUNARODNOM proglašenju najkvalitetnijih informaciono komunikacionih tehnologija DISKOBOLOS 2007,  održanom 18.12.2007. godine  u hotelu Interkontinental u Beogradu u organizaciji Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije,  ALFASOFT-u iz Rume je dodeljeno POSEBNO PRIZNANJE za INFORMACIONI SISTEM JAVNOG PREDUZEĆA ZA DISTRIBUCIJU PRIRODNOG GASA "INGAS" INĐIJA za oblast "FINANSIJE".
U konkurenciji velikog broja preduzeća, u oblasti finansija samo 7 preduzeća je ušlo uži krug nominovanih za glavnu nagradu, i to su:
- NIS PETROL OD Jugopetrol Beograd Naziv dela: Automatizacija procesa avansne proizvodnje
- IPR Zagreb d.o.o. Naziv dela: IPR Bank Kiosk
- Alfasoft, Ruma Naziv dela: " Informacioni sistem javnog preduzeca za distribuciju prirodnog gasa \"INGAS\" Indjija "
- Citadela d.o.o.  Naziv dela: Internetska aplikacija
- Beogradska berza,Beograd Naziv dela: BELEX - Informacioni sistem za trgovanje hartijama od vrednosti na Beogradskoj berzi
- Energoprojekt – Energodata, Beograd Naziv dela: Web aplikacija pracenje i evidencija sluzbenih putovanja
-HCP d.o.o., Kruševac Naziv dela: Fiskalna kasa INTEGRA

U saradnji sa predstavnicima vlade, privrednih komora, informatičkih društava, privrede i inostranih experata, ovogodišnji žiri je odlučio da u oblasti "FINANSIJE"  nominuje i dodeli priznanje ALFASOFT-u iz Rume za informacioni sistem koji omogućava finansijsko praćenje analitike potrošača gasa sa integrisanim grafičkim prikazom gasovodne mreže i lokacije potrošača u Opštini Indjija.
AlfaSoft iz Rume je jedina firma iz Srbije koja je pored stranih kompanija  i domaćih velikih kompanija iz Beograda i Novog Sada   dobila ovu prestižno medjunarodno priznanje.

Zahvaljujemo se svima na cestitkama na postignutom uspehu, a posebno načelnicima Opštinske uprave Ruma i Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i ravnopravnost polova u Novom Sadu.

 

 
 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.072 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.113 seconds, 3.57 MB
Application afterDispatch: 0.203 seconds, 6.54 MB
Application afterRender: 0.324 seconds, 7.44 MB

Iskorišćenost memorije

7867480

23 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qdu55u41hpu632e4miftaql2i1'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524474384' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'qdu55u41hpu632e4miftaql2i1'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'qdu55u41hpu632e4miftaql2i1','1524475284','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 109)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 95
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-23 09:21:25' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-23 09:21:25' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 109 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 12. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 15. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 16. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 17. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 18. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 19. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 20. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 21. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 22. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa