GPS praćenje vozila

Sistem za daljinsko praćenje vozila “Oris 08” predstavlja niz softverskih i hardverskih rešenja koji su nezaobilazna karika svakog voznog parka, bez obzira koji broj vozila je u pitanju. Oris 08 predstavlja sistem za daljinsko pozicioniranje i praćenje vozila, i pri tome koristi više različitih uslužnih servisa kao što su GPS - za odredjivanje tačne lokacije, GPRS - za prenos podataka, Internet - za vizuelni prikaz preko Web ili Desktop aplikacije.


U vozilo se ugrađuje uređaj Oris 08D, koji u sebi poseduje GPS prijemnik i pomoću koga određuje tačnu poziciju, u sebi još ima GSM/GPRS modul koji koristi mrežu mobilne telefonije za prenos podataka do servera. Pored osnovnih parametara, brzine, smera kretanja i tačne pozicije, uređaj ima mogućnost slanja više različitih statusa, koje može da detektuje, a to su nivo napona akumulatora, detekciju otvaranja/zatvaranja vrata i prtljažnog prostora, aktiviranju panik tastera, kao i posebno definisanih tastera od strane krajnjeg korisnika. Tako prikupljeni podaci se šalju ka dispečerskom centru gde se obrađuju i korisnici sistema Oris 08 putem web aplikacije Oris 08W ili specijalizovanih Desktop aplikacija Oris 08DA mogu vršiti nadzor svojih vozila u realnom vremenu.

Kompanija Galeb Group nudi tri komercijalna modela korišćenja Oris 08 sistema, a to je putem Web aplikacije Oris 08W, kada krajnji korisnici putem interneta uz autorizaciju sa korisničkim imenom i lozinkom pristupaju aplikaciji, gde imaju mogućnost prikaza vozila u realnom vremenu na mapi, analize kretanja vozila za određen vremenski period i kreiranja raznih vrsta izveštaja. U ovom slučaju korisnik bi uz kupovinu uređaja, plaćao samo mesečnu pretplatu korišćenja aplikacije.

Drugi vid usluge je postavljanje kompletnog sistema Oris 08 u sedište krajnjeg korisnika, u ovom slučaju se postavlja server sa bazom podataka, sa nizom aplikacija koje opslužuju pomenuti server, kao i specijalizovana desktop aplikacija Oris 08DA, koja direktno komunicira sa bazom podataka, koja ima zadatak administriranja čitavog voznog parka, vizuelni prikaz kompletne flote vozila, različite vrste analiza i kreiranje određenih izveštaja koji pospešuju iskorišćenost vozila i dovode do drastičnog smanjenja troškova.

Treći vid ponude koji je instalacija desktop aplikacije na određene računare kod krajnjeg korisnika, i oni će putem interneta koristiti usluge kontrolnog centra koji se nalazi u sedištu naše kompanije. Korišćenjem desktop aplikacije ovim vidom usluge obezbeđuje se komotniji i detaljniji rad sa podacima, ali takođe ste ograničeni slobodom odakle mozete pratiti vozila, sto je jedina prednost web aplikacije.

Kada pričamo o troskovima, pre svega se misli na blagovremeno preusmeravanje vozila-predefinisanje rute, sistem pomaže prevoznicima da unaprede svoju realizaciju otklanjajući eventualna kašnjenja, i da na najbrži i najefikasniji način odgovore na zahteve svojih klijenata. Zahvaljujući raznim analizama koje Oris 08 pruža, moguće je optimizovati vozni park i direktno uticati na povećanje iskorišćenosti flote.

Sistem Oris 08 je dovoljno fleksibilan i modularan da odgovori i na određene specijalne zahteve korisnika u svim svojim segmentima kako na hardveru tako i na softveru.

 

Dodatna oprema za gps uređaje

 

RF indentifikacija                                                                   temperaturni senzori

 

Informacije profila

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.40 MB
Application afterInitialise: 0.343 seconds, 2.58 MB
Application afterRoute: 0.418 seconds, 3.56 MB
Application afterDispatch: 0.562 seconds, 6.41 MB
Application afterRender: 1.094 seconds, 7.30 MB

Iskorišćenost memorije

7723696

24 upita zabeleženo

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '2jpuiikblcdjhca9da8qs7fku2'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( time < '1524130942' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = '2jpuiikblcdjhca9da8qs7fku2'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( '2jpuiikblcdjhca9da8qs7fku2','1524131842','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS type, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT MAX(time) 
    FROM jos_vvcounter_logs
 8. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 9. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 108)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS section, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access 
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.section
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 97
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-04-19 09:57:22' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-04-19 09:57:22' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 11. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='97'
 12. SELECT id, title, module, position, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 108 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY position, ordering
 13. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 4
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 14. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 5
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 15. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 13
 16. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 1
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 1
 17. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 9
 18. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 2
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 19. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 10
 20. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 3
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 21. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 11
 22. SELECT *, RAND() AS ordering
    FROM jos_banner
    WHERE showBanner = 1
    AND (imptotal = 0 OR impmade < imptotal)
    AND cid = 6
    AND catid = 13
    ORDER BY sticky DESC, ordering
    LIMIT 0, 2
 23. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 15
 24. UPDATE jos_banner
    SET impmade = impmade + 1
    WHERE bid = 14

Učitane jezičke datoteke

Neprevedene fraze dijagnostika

Ništa

Neprevedene fraze dizajner

Ništa