Vanredno stanje

AlfaSoft prešao na rad od kuće zbog vanrednog stanja

Po preporukama nadležnih organa Republike Srbije, AlfaSoft je organizovao rad od kuće u vremenu od:

7:30h do 15:30h počevši od 16.3.2020.

Kolege koje možete zvati u ovom vremenu su:

Branislav Milošević, direktor, 063 506 260 email: office@alfasoft.info

Zoran Negovanović, šef programerskog tima, 063  690 374 email: zoran.negovanovic@alfasoft.info

Stevica Jankovski, senior programer,  063  690 958 email: stevica.jankovski@alfasoft.info

Ivica Zrnic, senior programer, 063  690 376 email: ivica.zrnic@alfasoft.info

Suzana Jovičić, senior programer, 063  690 253 email: suzana.jovicic@alfasoft.info

Marko Feger, programer, 063  690  258 email: marko.feger@alfasoft.info

Suzana Babić, programer, 060 069 03 77 email: suzana.babic@alfasoft.info

Nada Radovanović, šef računovodstva, 063  690 294 email: nada.radovanovic@alfasoft.info

Djordje Radonić, servis, 063 690 186 email: djordje.radonic@alfasoft.info

Svetlana Šolaja, prodavnica, 063 690 265 email: svetlana.solaja@alfasoft.rs

U centrali  firme, Glavna 89, Ruma ćemo  raditi samo servisiranje fiskalnih uredjaja i računarske opreme.