eFiskalizacija

Šta podrazumeva novi model fiskalizacije?

Novi model fiskalizacije podrazumeva korišćenje elektronskog fiskalnog uređaja, putem kojeg će obveznik fiskalizacije u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izdavati fiskalni račun sa QR kodom. Elektronski fiskalni uređaj osim kase, može da bude i računar, tablet, mobilni telefon. Takođe, QR kod na svakom računu podrazumeva da kupci proizvoda, odnosno korisnici usluga, mogu da provere da li je njihov račun izdat u skladu sa zakonom.

Svaki fiskalni uređaj će se sastojati od elemanata čiju upotrebu mora da odobri Poreska uprava. Ti elementi su procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje fiskalnih računa. Obvezniku fiskalizacije ostavljena je mogućnost da, ukoliko ima kapaciteta, samostalno razvija i implementira uređaj za potrebe svog poslovanja, koji Poreska uprava odobrava pre početka korišćenja.

Novi model podrazumeva i korišćenje digitalnih sertifikata i bezbednosnog elementa, kao i pojednostavljeni postupak sertifikacije fiskalnih uređaja.

GALEB-N910-PRO
Hardverska rešenja
N910 pro


HCC-Z100


V2PRO


Saturn 1000


AlfaSoft Kasa - Softversko rešenje

AlfaSoft je razvio softversko resenje za novu fiskalizaciju. AlfaSoft kasa je napredni ESIR program koji se može koristiti umesto hardverskih rešenja. Za funkcionisanje ovog rešenja, nije potrebna nova fiskalna kasa. Potreban je samo jedan POS štampač. Svaki račun se evidentira i može se proveriti skeniranjem QR koda koji se nalazi na računu.


Ukoliko u trenutku izdavanja nemate internet konekciju račune potpisuje lokalni procesor fiskalnih računa (L-PFR) koji je obavezan da postoji na svakom prodajnom mestu(L-PFR ce biti instaliran zajedno sa AlfaSoft Kasom) .

kasa