utorak, 08 novembar 2011 13:06

Popis osnovnih sredstava može da bude dugotrajan proces, pogotovo ako firma ima veliki broj osnovnih sredstava ili ako su ona dislocirana. Automatizacija popisa osnovnih sredstava podrazumeva da se sva osnovna sredstva, ili bilo koji drugi inventar, obeleže kvalitetnim industrijskim barkod ili RFID oznakama, uz opciono označavanje objekata, prostorija, lokacija... Oznake su u zavisnosti od potreba otporne na mehaničke, termičke, hemijske i razne druge uticaje, a označavanje je jednoznačno, uz eliminaciju grešaka. Na samim oznakama dovoljno je da bude odštampan bar kod, koji može da predstavlja šifru osnovnog sredstva, ili inventarski broj. Pored bar koda, mogu da se odštampaju i naziv, šifra, logo i slično...

AlfaSoft je razvio aplikaciju za popis osnovnih sredstava upotrebom prenosnih računara – PDA, koja funkcioniše usklađeno sa AlfaSoft poslovnim softverskim rešenjima. Podaci o osnovnim sredstvima se uvoze u prenosni računar ili konekcijom preko interneta (ili lokalne mreže) preko web servisa ili učitavanjem tekstualne datoteke sa šifarnikom osnovnih sredstava. I rezultati popisa se prenose na jedan od 2 načina: preko interneta ili putem prenosa tekstualne datoteke.