utorak, 07 februar 2012 13:15

Uspešno je završena implementacija sistema za upravljanje dokumentacijom u JP "Vodovod" Ruma. Sistem je zasnovan na Microsoft Sharepoint Foundation 2010 čije su osnovne karakteristike pouzdanost u radu i bezbednost podataka. Jasno su definisana prava pristupa sistemu.