ponedeljak, 06 avgust 2012 00:00

Program za kolske vage je softverski proizvod kojim je omogućeno direktno pruzimanje podataka sa mernog uredjaja koji je povezan na kolsku vagu. Varijante ovog programa idu od osnovne verzije programa kojom se vrši samo merenje i štampa kantarskih odvaga (prijema i otpreme) pa do verzije koja je namenjena firmama koje se bave otkupom žitarica i gde je omogućeno automatsko svodjenje na JUS pri prijemu ili otpremi žitarica kao i drugi poslovi kojim se firme ovog tipa bave.

Neki od podržanih menih uredjaja su: bm150, mx100, diva11, km05, WE2110 …

Od 01. juna 2012. godine softver je uspešno implementiran u sledećim preduzećima:

Kolske vage:

1. DAK comerc, Novi Sad (program je direktno povezan na kolsku vagu i podatke preuzima sa iste, omogućena je štampa kantarskih odvaga kod prijema i otpreme robe)

2. Jedinstvo ad, Bosanska Gradiška,BIH (program je direktno povezan na kolsku vagu i podatke preuzima sa iste, omogućena je štampa kantarskih odvaga kod prijema i otpreme robe)

 

Kolske vage i program  otkup žitarica  sa svodjenjem na JUS žitarica

3. Žitoprerada , OM Pećinci, Novi Bečej

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice. Pored samog svodjenja na JUS, omogućeno je pravljenje zaduženja kooperanata, prenosa vlasništva, otkupa žitarica, robnog razduženja....)

4. Turinka (dva otkupna mesta: Turija i Vrbica), Turija

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice. Pored ove opcije omogućeno je povezivanje oba otkupna mesta i podešen prenos podataka iz istih  zbog uvida u stanje prijema i otpreme robe

5. Ambarmlin, Surčin

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice. Pored samog svodjenja na JUS, omogućeno je pravljenje zaduženja kooperanata, prenosa vlasništva, otkupa žitarica, robnog razduženja, robna razmena....

6. Pionir, Srbobran

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice

7. Sremska polja, OM Veliki Radinci

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice. Pored samog svodjenja na JUS, omogućeno je pravljenje zaduženja kooperanata, prenosa vlasništva, otkupa žitarica, robnog razduženja, robna razmena....)

8. Zlatno zrno, Mošorin

Program je direktno povezan na kolsku vagu i prilikom prijema žitarica se automatski vrši svodjenje na JUS žitarice čime vlasnik robe na samoj vagi dobija informaciju o plativoj količini robe-žitarice