Galeb GP 550

Najbrži fiskalni štampač! Izuzetno kratko vreme za unos artikala (15000 artikala se upisuju za 2.5min) ! Mogućnost komunikacije preko direktnog USB porta! Velika baza artikala! Mogućnost štampanja nefiskalnog teksta! Integrisani GPRS terminal!

 

Funkcionalne karakteristike fiskalnog printera

●       65 023 artikla je moguće programiranje u printer 

●       Istovremeno štampanje fiskalnog isečka i kontrolne trake

●       Automatsko sečenje isečka

●       250 stavki na pojedinačnom računu

●       Štampanje grafičkog logotipa u zaglavlju svakog računa

●       Štampanje fiskalnih izveštaja: dnevni fiskalni izveštaj, presek stanja, periodični izveštaj

●       Štampanje ostalih izveštaja: promet po operaterima, promet po artikalima itd.

●       Printer ima dva protokola, standardni i bazni protokol

●       Svaki od protokola za komunikaciju je dobro dokumentovan

●       2000 Dnevnih Izveštaja, 30 Promena Poreskih Stopa, 50 Reseta