ponedeljak, 08 decembar 2014 08:10

Jedan od naših novih poslovnih partnera je i Delta Agrar, gde je u završnoj fazi implementacija sistema za praćenje berbe voća i skladištenje u hladnjaču. Sofver omogućava sledljivost podataka pošto se štampaju etiketa sa barkodom kojim se označavaju palete sa voćem. Barkod sadrži podatke o vrsti voća, parceli sa koje je brana, predradniku odgovornim za branje. Napunjene palete se mere na elektronskoj vagi. Upotrebom ručnih računara skeniraju se barkodovi sa paleta, preuzima se težina sa vage i određuje odredište – komora u hladnjači. Moguće je zaprimanje na više vaga i sa više ručnih računara. Sistem omogućava da se kalibracija ili prerada voća isprati u potpunosti: skeniraju se barkodovi sa paleta sa kojih se voće prerađuje, štampaju se barkodovi za ambalažu za sortirano voće i bira se lokacija na koju se upućuje: kamion (uz štampu paking liste) ili u komoru. Voće iz komora može da se direktno uputi iz komora na kamion uz generisanje otpremnice. Softver prati i stanje ambalaže, na osnovu unetog podatka o ambalaži preračunava neto težinu voća. Na raspolaganju su izveštaji koji daju podatke o berbi, prodaji, kalibraciji, stanju na lageru, itd.