Mreže

Screenshot 2024-05-15 124805

Računarske mreže

U dinamičnim poslovnim okruženjima, kakva postoje danas, teško je zamisliti uspešnu kompaniju koja nema profesionalno projektovanu i implementiranu računarsku mrežu. Kako bi najlakše odlučili kakav tip mreže Vam treba, pre konsultovanja sa našim stručnjacima probajte da odgovorite na neka od sledećih pitanja:

1. Za šta Vam je potrebna mreža računara? Za koje svrhe ćete je koristiti? - opišite za šta Vam je potrebna mreža. Tako ćete lakše identifikovati potrebne funkcije i potreban hardver i softver.

2. Koje su to bitne funkcije koja mreža treba da podrži? - opišite specifične funkcije kao što su deljenje fajlova, štampanje, komunikacija koje treba da budu deo Vaše mreže.

3. Da li će mreža biti javna ili privatna? Hoće li imati daljinski pristup ili ne? - opišite ko će imati pristup mreži, bilo da je nivo pristupa mreži ograničen ili ne, da li će se mreži moći pristupati samo unutar organizacije ili i sa udaljenih računara. Ovo će Vam pomoći da se opredelite koji nivo sigurnosti Vam je potreban.

4. Koliko računara mreža treba da podrži? Naravno, odgovor na ovo pitanje treba da pomogne u izboru adekvatnog hardvera.

5. Koliko sredstava planirate da izdvojite za uvođenje nove računarske mreže?

Kada u okviru svoje organizacije odgovorite na postavljena pitanja, u saradnji sa  našim stručnjacima sa višegodišnjim iskustvom na pravi način ćete doći do kvalitetne, pravilno organizovane računarske mreže koja će ubuduće biti pravi oslonac Vašem poslovanju.