AlfaSoft Biznis

AlfaSoft Biznis - Integrisani informacioni sistem

AlfaSoft-ov proizvod „AlfaSoft-Biznis" je kreiran i razvijen kao softver za praćenje poslovanja trgovinskih i proizvodnih preduzeća.

AlfaSoft Biznis obuhvata poslovanje: nabavke, prodaje, magacina, knjigovodstva i finansija, zarada, kadrovske službe, proizvodnje, službe održavanja, itd. Omogućava praćenje svih resursa preduzeća, proizvodnje i rezultata celokupnog poslovanja.

AlfaSoft Biznis pruža mogućnost povezivanja udaljenih lokacija u jedinstveni informacioni sistem. Rad izdvojenih poslovnih objekata ograničen je samo komunikacionom infrastrukturom koja je na raspolaganju.

Osnovne prednosti AlfaSoft Biznis-a su:

 • Efikasna i funkcionalno povezana aplikacija, koja svojim konforom i tehničkom naprednošću omogućava da se vreme i energija troše na produktivnije poslove od samog unosa podataka.
 • Aplikacija je razvijena tako da može da prati razvoj vašeg poslovnog sistema i da se prilagođava Vašim potrebama.
 • Postoji samo jedno mesto unosa podataka čime se smanjuje mogućnost pojave grešaka.
 • Strogo definisana prava pristupa podacima od strane korisnika.
 • Visok stepen automatizacije poslovanja.
 • Veliki broj raznovrsnih izveštaja sa mogućnošću eksporta izveštaja u Excel ili PDF.
 • Povezivanje sa uređajima koji upravljaju proizvodnjom.
 • Povezivanje sa kolskim vagama.
 • Povezivanje maloprodajnih objekata sa fiskalnim štampačima.
 • Povezivanje i integracija analitike potrošača za javna preduzeća.
 • Proizvoljno veliki broj magacina direktno povezanih sa službama nabavke i prodaje.
 • Mogućnost preuzimanja izvoda u elektronskom obliku itd...

Info

Klijenti

Plamen Inđija
HetBard
FM Company Novi Sad

Frueko

AksFleet

Tira

...