AlfaSoft GAS

Alfasoft GAS - Integrisani informacioni sistem

AlfaSoft-ov proizvod „AlfaSoft Gas" je kreiran i razvijen kao softver za praćenje poslovanja preduzeća za distribuciju gasa.

Iskoristili smo preko 12 godina iskustva našeg informatičkog rada sa preduzećima "GAS" Ruma i "SREMGAS" Sremska Mitrovica i 2005. godine smo projektovali novi integrisani sistem za JP "INGAS" Indjija koji je u radu do danas pokazao da je potpuno bezbedan, pouzdan i efikasan. Za ovaj projekat smo u decembru 2007. godine dobili posebno međunarodno priznanje Jedinstvenog informatičkog saveza Srbije (JISA) Diskobolos. Sistem je instaliran i funkcioniše u “Beogas” Beograd, JP “GAS” Ruma,"Sombor Gas" Sombor, "Temerin Gas" Temerin i "Loznica-Gas" Loznica, a u postupku uvođenja je u JKP „Polet“ Plandište.

AlfaSoft Gas pored osnovne delatnosti distribucije gasa pokriva i poslovanje: nabavke, prodaje, magacina, knjigovodstva i finansija, zarada, kadrovske službe, proizvodnje, službe održavanja, itd. Omogućava praćenje svih resursa preduzeća, proizvodnje i rezultata celokupnog poslovanja.
Evidencija potrošača je centralna evidencija u sistemu i proširena je sa prostog šifarnika na klasu objekata koji ima veliki skup atributa koji su važni za poslovanje.

Osnovne prednosti AlfaSoft Gas-a su:

  • Efikasna i funkcionalno povezana aplikacija, koja svojim konforom i tehničkom naprednošću omogućava da se vreme i energija troše na produktivnije poslove od samog unosa podataka.
  • Aplikacija je razvijena tako da može da prati razvoj Vašeg poslovnog sistema i da se prilagođava Vašim potrebama.
  • Postoji samo jedno mesto unosa podataka čime se smanjuje mogućnost pojave grešaka.
  • Strogo definisana prava pristupa podacima od strane korisnika.
  • Visok stepen automatizacije poslovanja
  • Veliki broj raznovrsnih izveštaja sa mogućnošću eksporta izveštaja u Excel ili PDF.
  • Povezivanje i integracija analitike potrošača za javna preduzeća.
  • Proizvoljno veliki broj magacina direktno povezanih sa službama nabavke i prodaje.
  • Mogućnost preuzimanja izvoda u elektronskom obliku itd...

Info

Klijenti

"Beogas" Beograd
JP GAS Ruma
Sombot Gas
Temerin Gas
Loznica Gas