AlfaSoft AlfaEvid

AlfaEvid - Evidencija radnog vremena

Naš sistem pobošljava način evidentiranja radnog vremena zaposlenih lica, kontroliše odsutnost, daje uvid u kašnjenja zaposlenih. Omogućava Vam da sa bilo kog mesta, putem interneta, pristupite svojim podacima putem našeg portala. Na portalu Vam je omogućen pregled, štampa kao i eksport evidentiranih podataka.

Prednosti :
 • Potpuno domaći proizvod.
 • Jedini proizvod na tržištu koji izgovara ime i prezime prijavljenog.
 • Mogućnost prosleđivanja specifične govorne poruke prijavljenom.
 • Proizvod se lako integriše u bilo koju poslovnu svrhu gde je potrebna evidencija poznatog skupa osoba.
 • Idealno kako za fime, tako i za programerske kuće i individualne programere, jer se sva evidencija može eksportovati u obračun zarada i naknada.
 • Portalu možete pristupiti bilo kada i sa bilo kog mesta korišćenjem veb pretraživača na računaru, telefonu, tabletu, "pametnom" televizoru...
 • Smanjuje troškove održavanja evidencije o radnom vremenu, sve je u elektronskom obliku i transparentno je.
 • Na osnovu prikupljenih podataka, moguće je na dnevnom ili proizvoljno odabranom vremenskom periodu, prikazati podatke u vidu izveštaja.
 • Rfid kartice koje koristimo su zaštićene od kopiranja.
 • Uređaji imaju svoju bateriju koja im omogućava najmanje 4 sata autonomije u slučaju nestanka napajanja.
 • Mogućnost greške je svedeno na minimum.
 • Centralna komponenta je na SQL server arhitekturi a mobilna komponenta radi na specijalnom android sistemu.

Info

Klijent

Luxury Tannery

Donerra 

Atos

JP Vodovod Ruma

Stecom

Plamen

...

Recent Work

Explore our recently completed work