AlfaSoft Kasa

Programski paket "Kasa"

Programski paket “KASA” je softver za rad maloprodajnih objekata i restorana. Osnovna funkcionalnost ovog programa vezana je za povezivanje računara i fiskalnog printera.  Radi u dva osnovna režima: režim maloprodaje i režim restorana. Postoji niz dodatnih mogućnosti za povezivanje dodatne opreme i povezivanje maloprodaje u lanac maloprodaja.


AlfaSoft programski paket “KASA” je standardna Windows aplikacija. Program je razvijen upotrebom licencnog softvera. Dodatne i vrlo važne karakteristike programa “KASA” su vezane za korisnički interfejs: standardne ekranske forme i intuitivan i lak unos podataka.      

Sve opcije programa su dostupne preko tastature i objašnjene na ekranu na srpskom jeziku. Pretraga podataka je moćna opcija koja daje programu dodatni kvalitet. Program “KASA” omogućava praćenje prodaje po vrstama plaćanja i u slučaju plaćanja platnim karticama banaka ili čekovima omogućava se da se unose podaci o kartici ili čeku; u slučaju kreditnih zaduženja moguće je pratiti karticu dužnika. Program pruža mogućnost izdavanja gotovinskih računa uz fiskalni račun i štampanje gotovinskog računa za pravna ili  fizička lica.

Osnovne karakteristike
  • Vođenje robe po kompleksnim šifarnicima nezavisnim od šifarnika koji nameću fiskalne kase.
  • Praćenje količine i vrednosti robe u prodajnom objektu. Kroz program se evidentiraju svi ulazi i izlazi.
  • Praćenje prodaje po prodavcima i po vrsti plaćanja  (gotovina, ček, kartica, faktura...)
  • Praćenje prodaje po vrsti artikla, grupama, dobavljaču, praćenje komisione prodaje i drugo.
  • Praćenje prodaje robe po šankovima, stolovima i utroška po normativima.
  • Omogućava rad RECEPCIJE. Programa za praćenje rezervacija, vrsta smeštaja, upotrebe restorana i dodatnih usluga koje se pružaju gostima.

Info

Preko 150 zadovoljnih klijenata...

Odlike servisa koje paket pruža i prednosti

Glavna odlika programskog paketa “KASA” je što se instalira i radi na bilo kojoj modernoj PC konfiguraciji koja radi sa Windows XP i novijim operativnim sistemom. Povezivanjem propratne opreme kao što su fiskalne kase, fiskalni štampači, barkod štampači, vage, ručni i ugradni barkod skeneri  na kasu postiže se još veća funkcionalnost u radu. Uz fiskalne i barkod štampače obezbeđen je sav potrošni materijal kao i servis u garantnom i vangarantnom roku.


U prostorijama Alfasoft-a možete završiti sve poslove oko fiskalizacije i defiskalizacije kasa.

Preporučena dodatna oprema

  • Ručni barkod čitači povezani žično ili bežično. Omogućuju skeniranje barkodova kao glavni skener u malim ili kao pomoćni skener u velikim trgovinama sa velikom preciznošću.
  • Ugradni barkod čitači sa višestrukim laserskim snopom koji omogućavaju veliku brzinu skeniranja barkoda iz više pravaca. Najpogodniji za pultnu ugradnju.
  • Barkod štampači za umerenu i veliku količinu štampe kao i mobilni štampači nalepnica i računa za rad na terenu.
  • Potrošni materijal; trake, nalepnice, riboni…