AlfaSoft Vodovod

AlfaSoft-ov proizvod  „AlfaSoft Vodovod" je kreiran i razvijen kao softver za praćenje poslovanja javnih preduzeća za distribuciju vode. AlfaSoft Vodovod pored osnovne delatnosti distribucije vode pokriva i poslovanje: nabavke, prodaje, magacina, knjigovodstva i finansija, zarada, kadrovske službe, proizvodnje, službe održavanja, itd. Omogućava praćenje svih resursa preduzeća, proizvodnje i rezultata celokupnog poslovanja.
Evidencija potrošača je centralna evidencija u sistemu i proširena je sa prostog šifarnika na klasu objekata koji ima veliki skup atributa koji su važni za poslovanje.

Osnovne prednosti AlfaSoft Vodovod-a su:

•    efikasna i funkcionalno povezana aplikacija, koja svojim konforom i tehničkom naprednošću omogućava da se vreme i energija troše na produktivnije poslove od samog unosa podataka
•    aplikacija je razvijena tako da može da prati razvoj Vašeg poslovnog sistema i da se prilagođava Vašim potrebama
•    postoji samo jedno mesto unosa podataka čime se smanjuje mogućnost pojave  grešaka
•    strogo definisana prava pristupa podacima od strane korisnika
•    visok stepen automatizacije poslovanja
•    veliki broj raznovrsnih izveštaja sa mogućnošću eksporta izveštaja u Excel ili PDF.
•    povezivanje i integracija analitike potrošača za javna preduzeća
•    proizvoljno veliki broj magacina direktno povezanih sa službama nabavke i prodaje
•    mogućnost preuzimanja izvoda u elektronskom obliku itd...

Info

Klijenti

JP “Vodovod” Ruma
JP “Vodovod i kanalizacija”  Pećinci