Projekti

AlfaSoft AlfaEvid

Naš sistem AlfaEvid pobošljava način evidentiranja radnog vremena zaposlenih lica, kontroliše odsutnost, daje uvid u kašnjenja zaposlenih. Omogućava Vam da sa bilo kog mesta, putem interneta, pristupite svojim podacima putem našeg portala. Na portalu Vam je omogućen pregled, štampa kao i eksport evidentiranih podataka.

AlfaSoft Kuhinja

AlfaSoft Kuhinja je softver za evidenciju korisnika kuhinje Crvenog krsta i evidenciju obroka. Sastoji se iz dve komponente: mobilna komponenta za rad na terenu i fiksna komponenta za rad u centrali.

AlfaSoft Biznis

AlfaSoft-Biznis je kreiran i razvijen kao softver za praćenje poslovanja trgovinskih i proizvodnih preduzeća.

AlfaSoft GAS

AlfaSoft Gas je kreiran i razvijen kao softver za praćenje poslovanja preduzeća za distribuciju gasa.

AlfaSoft Kasa

AlfaSoft Kasa je softver za rad maloprodajnih objekata i restorana. Osnovna funkcionalnost ovog programa vezana je za povezivanje računara i fiskalnog printera.

Alfasoft Zadruge

AlfaSoft-ov proizvod AlfaSoft Zadruge je računarski program kreiran i prilagođen da pokriva sve aspekte poslovanja preduzeća koja se bave poslovima otkupa poljoprivrednih proizvoda, kreditiranjem kooperanata i skladištenjem žitarica.